ACTUEEL

PERSPECTIEF: 10 jaar werken aan een inclusieve samenleving

“Werken aan inclusie maakt een enorme hoeveelheid kracht vrij, niet alleen bij de mensen die buitengesloten worden, maar in de hele samenleving.” Dit zegt Mario Nossin, directeur van Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap. Perspectief verleent op verschillende manieren diensten aan instellingen in de gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, GGZ, Ouderenzorg, gemeenten, onderwijsinstellingen en andere organisaties bij het werken aan diversiteit en inclusie.

Kwaliteitsevaluaties, scholing en procesbegeleiding

Perspectief voert kwaliteitsevaluaties uit bij zorgaanbieders vanuit het perspectief van de mensen die gebruik maken van de zorg, met als uitgangspunt dat de kwaliteit van leven van deze mensen daardoor verbetert. We bieden scholing op het gebied van verbetering van zorgondersteuning en van de kwaliteit van bestaan en training op de werkvloer. We verschaffen informatie en advies en bieden procesbegeleiding aan. We voeren mondelinge interviews voor de CQ Index uit en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de CE Index (de nieuwe CQ index voor de gehandicaptenzorg). Daarnaast zijn we licentiehouder van de Index voor Inclusie, een gereedschapskist die scholen voor primair en voortgezet onderwijs helpt bij het ontwikkelen van een inclusieve setting. De Index geeft antwoord op de vraag hoe scholen omgaan met diversiteit en wat daarbij de prioriteiten voor verbetering zijn. Perspectief werkt in alle activiteiten vanuit vier standaarden; zeggenschap, inclusie, respect & veiligheid en persoonlijke ondersteuning.

Jubileumcongres

Omdat Perspectief dit jaar 10 jaar bestaat organiseren we het Jubileumcongres “De kracht van… samen leven, leren en organiseren”  op 1, 2 en 3 oktober 2009. Hier worden de resultaten van 10 jaar werken aan een inclusieve samenleving en aan een beter bestaan gepresenteerd. Het programma biedt allerlei concrete voorbeelden van een meer inclusieve samenleving. Elke dag leiden twee van de hoofdsprekers, waaronder Jaap Peters, Michael Kendrick en Mike Doolan, het thema van de dag in. Vervolgens geven deze en andere experts verdieping aan het thema van de dag in een middagvullende workshop. Daarnaast is er een keuzeprogramma met presentaties, werkplaatsen, meemaakactiviteiten en een Filmfestival.

Jubileumpublicatie

Het eerste exemplaar van het (jubileum)boek ‘Inclusie zeggenschap support; op weg naar een samenleving waarin iedereen welkom is’ wordt op 1 oktober bij de opening van het jubileumcongres “De Kracht van…” uitgereikt aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma. Het boek geeft een overzicht van kennis en strategieën die gebruikt kunnen worden voor het tot stand brengen van een goed bestaan voor mensen met een beperking. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, perspectieven en strategieën rond zeggenschap en inclusie als het gaat om wonen, onderwijs en arbeid?

Het streven naar een inclusieve samenleving

Nossin zegt hierover: “In Nederland hebben we de neiging om mensen die anders zijn, mensen waar ‘iets mee is’, omdat ze bijvoorbeeld oud zijn, een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, apart te zetten. Dat doen we met de beste bedoelingen, want op die manier kunnen we speciale aandacht geven aan speciale mensen, maar ik ben me altijd blijven afvragen waarom dat op zo’n ‘aparte’ manier nodig zou zijn. In veel landen gebeurt dat niet zo, met als grote voordeel dat kinderen waar iets mee is, niet van jongs af aan in een speciale instelling ergens in de regio worden gezet. Dat geeft direct ook als winst dat alle mensen leren om te gaan met verschillen. De manier waarop in Nederland de zorg, het vervoer, de arbeidsmarkt of het onderwijs is georganiseerd, heeft ons veel minder gelegenheid gegeven om dat te leren.” Zie ook het persoonlijke verhaal over het leven van Martjan, een 23 jarige jongen die vertelt over zijn ervaring met het werken in een speciale voorziening èn het werken in reguliere organisaties.

Mensen met een beperking in sleutelposities

In al de activiteiten van Perspectief staat het perspectief van ervaringsdeskundigen centraal. Volgens Nossin wordt hierdoor de inbreng van mensen met een beperking bij het verbeteren van vraaggestuurde zorg, maatschappelijk participatie en zeggenschap gewaarborgd. “Mensen met een beperking en mensen uit hun netwerk vervullen daarom sleutelposities in alle activiteiten die door ons worden uitgevoerd. Als evaluator, als teamleider, als medewerker en binnen het bestuur. Iedereen is getraind om veranderingsprocessen te begeleiden. Met deze aanpak onderscheiden wij ons van andere organisaties”, aldus Nossin.

Zie voor meer informatie onze website: www.perspectief.org en de congreswebsite: www.dekrachtvan.nu

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top