HRM

Gemiva-SVG schrapt 280 banen

Bij Gemiva-SVG Groep verdwijnen de komende twee jaar 280 arbeidsplaatsen. Dit jaar gaat het om 120 voltijds arbeidsplaatsen, in 2015 schrapt de aanbieder van gehandicaptenzorg naar verwachting nog eens 160 in 2015.

Eén en ander blijkt  uit een verklaring  van bestuursvoorzitter Gerard Gerding op de eigen website. “Vorig jaar rekenden we uit dat er op termijn ruim vierhonderd arbeidsplaatsen zouden moeten vervallen”, stelt Gerding. “In 2014 bezuinigen we al 120 volledige arbeidsplaatsen. Tot nu toe gaat dat zonder gedwongen ontslagen. Volgens onze huidige inschatting moeten we in 2015 helaas nog eens 160 arbeidsplaatsen schrappen, verspreid over zo’n tachtig van onze locaties in de provincie Zuid-Holland. Ons uitgangspunt is dat we gedwongen ontslag van medewerkers willen voorkomen of zo veel mogelijk beperken. Toch houden we serieus rekening met de mogelijkheid dat dit niet gaat lukken. Met de vakbonden Nu'91 en CNV Publieke Zaak hebben we een sociaal plan afgesproken voor een zorgvuldig verloop.”

Randvoorwaarden

Gerding zegt medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers zoveel mogelijk bij de invulling van de reorganisatieplannen te willen betrekken. “Bij elke keuze die we maken, stellen we drie randvoorwaarden”, aldus Gerding. “We willen verantwoorde zorg blijven bieden; onze cliënten, hun vertegenwoordigers en onze medewerkers een eerlijk verhaal vertellen en onze financiële huishouding op orde houden.”

Voorlopige prognose

Volgens Gerding gaat het gezien de onzekerheden rond de zorginkoop 2015 door de gemeenten vooralsnog om voorlopige ontslagcijfers.  “De exacte omvang van de budgetkorting die met de overheveling gepaard gaat is nog onduidelijk en kan van regio tot regio en van locatie tot locatie verschillen”, stelt Gerding. “Onze voorlopige cijfers baseren we op analyses van onze branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg en de signalen die we krijgen tijdens de zorginkoop van zorgkantoren en gemeenten. Die is nu gaande. Pas als dit proces afgerond is, weten we precies waar we aan toe zijn.”

Een en ander betekent dat de huidige prognose te somber kan zijn, maar ook te optimistisch. Gerding in september meer duidelijkheid te hebben over de afspraken met gemeenten en zorgkantoren. Bij Gemiva-SVG Groep werken momenteel 2700 werkennemers, samen goed voor 1900 fulltime arbeidsplaatsen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top