ACTUEEL

Kartelwaakhond tipt lokale spelers over Wmo

Aanbieders van Wmo-zorg moeten gemeenten en cliënten betrekken bij eventuele samenwerkingsplannen. Dat is één van de tips die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) lokale partijen geeft voor zorginkoop in het kader van de Wmo.

Met de tips wil de ACM gemeentenbekend maken met mogelijke onoirbare prijsafspraken of samenwerkingsvormen van zorgaanbieders.

Gemeentes krijgen door de overheveling van zorgtaken vanaf volgend jaar grote delen van zorginkoop in handen. Zij hebben de taak om de beste zorg in te kopen voor een goede prijs, zo stelt de ACM. Het Wmo-inkoopproces kan zorgaanbieders ook kansen bieden, bijvoorbeeld om te innoveren, nieuwe diensten en producten aan te bieden. De ACM vangt naar eigen zeggen geluiden op dat er met het oog hierop behoefte is aan samenwerking tussen zorgaanbieders.

Keuzevrijheid

Zulke samenwerking val te billijken zolang ze leidt tot betere zorg. Maar, zo waarschuwt de  ACM, zorgaanbieders mogen op basis van de Mededingingswet geen afspraken maken over prijzen of over wie aan welke consument zorg levert. Dit leidt volgens de ACM tot onnodig hoge zorgkosten, minder goede zorg en minder keuzevrijheid  tussen zorgaanbieders.

Bij wijze van handreiking geeft de ACM gemeenten en zorgaanbieders nu een aantal praktische tips. Gemeenten moeten er allereerst voor zorgen inwoners naar een andere zorgaanbieder kunnen overstappen. Ook doen gemeenten er goed aan om ruimte te bieden aan nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast moeten zorgaanbieders de voor- en nadelen van de samenwerking documenteren. Ook moeten ze gemeenten en cliëntenorganisaties bij hun planontwikkeling betrekken en hun betrokkenheid vastleggen.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

22 juli 2014

Het beginsel achter de ACM is toch vrije marktwerking? Waarom niet het restitutiemodel ook bij WMO service invoeren. De " echte" klant van de zorgaanbieder declareert dan de gemaakte kosten bij de gemeente (betalingskantoor). Indien de gemeente preferred care-institutions benoemt kan ze dit algemeen kenbaar maken en daar een andere/hogere vergoeding van de gemaakte kosten aan verbinden. Klanten van zorgaanbieders zijn/blijven dan echte klanten en kennen de nota en de genoten hulp.
Ja, waarom hier niet?

Top