Finance

Zorgkantoren houden hand op de knip

Zorgkantoren houden hand op de knip

De zorgkantoren en gemeenten sorteren massaal voor op bezuinigingen in de langdurige zorg. Als gevolg hiervan houden ze een half miljard euro in de knip en dreigt de vernieuwings- en ombuigingsoperatie van de zorgaanbieders in de knel te komen. Dat stelt branchevereniging ActiZ in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn van VWS.

Volgens ActiZ is de zuinige opstelling in strijd met eerdere afspraken. ActiZ roept de staatssecretaris op om de inkopende partijen hierop aan te spreken. Gebeurt dit niet dan dreigen grote negatieve effecten voor cliënten en medewerkers  als ook bedrijfsmatige risico’s voor zorgorganisaties.

Zorgkantoren blijken in tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken nu al fors in te zetten op de afbouw van de lagere ZZP’s, zo schrijft ActiZ aan Van Rijn. Daarnaast zijn er signalen dat zowel zorgverzekeraars als gemeenten flinke kortingen op de tarieven bedingen. Sommige verzekeraars hanteren volgens ActiZ kortingen van bijna 20 procent. Deze kortingen gaan gepaard met een aangescherpte tijdsverantwoording. Dit vereist aanpassing van systemen en leidt tot een toename van de administratieve lasten, aldus ActiZ.

'Onverklaarbaar'

ActiZ wijst er op dat het inkoopproces dit jaar extra bemoeilijkt wordt. Om te beginnen ziet ActiZ bij inkopende gemeenten een “zeer grote diversiteit, die op basis van de afspraken, onverklaarbaar is”. Daarnaast hebben zorgkantoren hun inkoopbeleid een maand later dan gebruikelijk gepubliceerd. Zorgorganisaties hebben hierdoor nog maar twee weken de tijd om hun offerte in te dienen. ActiZ vraagt Van Rijn om deze termijn te verlengen, niet alleen vanwege de complexiteit van de inkoop, maar ook vanwege de grote gevolgen voor alle betrokkenen, van cliënten tot zorgondernemers.

Het stoort ActiZ daarnaast dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs een gepland overleg over de problemen om “onbegrijpelijke redenen” heeft afgelast.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Job Schreuder

23 juli 2014

Dit bericht roept nogmaals de vraag op of de (haastige) transities en decentralisaties van de langdurige zorg vanuit de AWBZ uit financieel oogpunt wel zinvol zijn. Het lijkt er nu op dat Zorgkantoren en Zorgverzekeraars (die zitten dicht bij elkaar) ook net als de Gemeenten wel forse kostenreducties kunnen bewerkstelligen. Ik spreek dan niet over de kwaliteit van de zorg die we binnenkort zullen hebben. En ook niet over de langdurige grote onzekerheid bij betrokkenen (zorgvragers, verwanten, werkenden in de zorg en zorgaanbieders).
Bedenk verder dat budgethouders, via de inkoop uit PGB, al jaren lang regelen dat langdurige zorg goedkoper en vaak passender en herhaaldelijk ook vernieuwend is.

Top