ACTUEEL

Coöperatie garandeert onafhankelijke wijkverpleging

Zorgaanbieders Florence en Fundis brengen hun activiteiten op het gebied van de wijkverpleegkunde onder in een nieuwe gezamenlijke coöperatie. Ze denken daarmee tegemoet te komen aan de wens van de zorgverzekeraars die willen dat de wijkverpleegkundigen onafhankelijk van de reguliere thuiszorg kan opereren.

In het nieuwe gemeentelijke zorglandschap krijgt de wijkverpleegkundige een spilfunctie. Als poortwachter mag de wijkverpleegkundige ook indiceren. Zorgverzekeraars zijn er beducht voor dat wijkverpleegkundigen in dienst van een thuiszorgaanbieder in de praktijk vooral zullen doorverwijzen naar de eigen organisatie. Om deze angst weg te nemen brengen Florence en Fundis de wijkverpleegkunde nu onder bij een zelfstandige coöperatieve vereniging.

Herkenbaar

Niet alleen waarborgt dit volgens Florence en Fundis professionele, onafhankelijke wijkverpleegkundige zorg, ook ontstaat er voor cliënten, zorgverzekeraars en gemeenten een herkenbare organisatie. Ook zijn schaalvoordelen te behalen in de bedrijfsvoering en administratie.

In het nieuwe zorgbedrijf staat volgens de initiatiefnemers de wijkverpleegkundige centraal. Zij wordt lid van de Coöperatie en krijgt daarmee directe invloed op de inhoud van het vak en op de samenstelling van de professionele teams waarin zij acteert. De bedrijfsvoering in de vorm van backoffice en contractering wordt ondersteund door Fundis en Florence.

Participeren

Het nieuwe bedrijf en de wijkverpleegkundigen zullen zich in afdelingen organiseren zodat er per Wmo-regio of onderdeel daarvan één groep herkenbaar is die maatwerk kan leveren. Intensieve samenwerking met gemeenten én zorgaanbieders als gezondheidscentra, huisartsen, ziekenhuizen, collega VVT-instellingen, welzijn en zorgaanbieders uit VG/LG en de psychiatrie wordt op dat niveau vastgelegd. Samenwerkingspartners, die een actieve rol nemen in het zorgproces kunnen desgewenst participeren in het bedrijf.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top