Finance

Zeeuwse ziekenhuizen presenteren business case

Ziekenhuis Walcheren en de Oosterscheldeziekenhuizen in Goes hebben dit najaar de onderbouwde fusieplannen af, zodat de juridische fusie op 1 januari 2010 een feit is. De ziekenhuizen presenteren op 1 september de business case, de grondslag voor de fusieplannen.

Eigen vermogen op peil

De Zeeuwse ziekenhuizen trekken achtergestelde leningen aan om het eigen vermogen van de fusiestichting minimaal op het niveau van Ziekenhuis Walcheren te houden. Dit is een eis van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De ziekenhuizen verwachten dit voor 1 september rond te hebben.

Incidentele en structurele besparingen

Uit de stand van zakenbrief van minister Ab Klink aan de Tweede Kamer blijkt dat de Zeeuwse ziekenhuizen tezamen een positief resultaat van twee miljoen euro hebben gerealiseerd in 2008. Dat betekent dat het gezamenlijke eigen vermogen is verdubbeld tot vier miljoen euro. De ziekenhuizen hebben hiertoe een vacaturestop, investeringsstop en een inkooptaakstelling ingevoerd. Daarnaast werken de ziekenhuizen aan structurele besparingen.

Faciliteiten in de ziekenhuizen

Het is al bekend dat in Walcheren een ziekenhuisvoorziening komt met een spoedeisende hulp (die samenwerkt met de huisartsenpost), poliklinische functies, beeldvormende technieken, front office laboratorium, OK-complex, IC, verpleegafdeling en opnames voor interne geneeskunde, neurologie en cardiologie. In Goes zullen de opnames voor longgeneeskunde, kindergeneeskunde, obstetrie en traumatologie plaats vinden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top