ACTUEEL

IGZ mag dossiers inzien zonder toestemming patiënt

Een speciale commissie van artsenfederatie KNMG onderzocht het inzagerecht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Aanleiding was het verzoek van de Inspectie om zonder toestemming van de patiënt, dossiers in te zien. Dit in het kader van een thematisch onderzoek.

Het onderzoek van de Inspectie richt zich op de overdracht van patiëntgegevens tussen verschillende niveaus van zorgverleners. Volgens de commissie van de IGZ is het zorgverleners in dit geval toegestaan om de gegevens zonder toestemming van de patiënt aan de IGZ over te dragen. Dat heeft te maken met de complexiteit en omvang van het onderzoek.

Volgens de commissie is het thematisch onderzoek naar de overdracht van patiëntgegevens zo omvangrijk, dat het voor de Inspectie ondoenlijk is om bij alle patiënten toestemming te vragen. Het vragen van toestemming zou zelfs tot overbelasting van de IGZ kunnen leiden.

Wet- en regelgeving

Artsenorganisatie KNMG stelde de commissie aan nadat vanuit de eigen achterban vragen waren gekomen over het verzoek van de IGZ. Artsen meenden dat inzage in de dossiers onrechtmatig was. Volgens de commissie is op dit vlak meer duidelijkheid nodig in wet- en regelgeving.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top