ACTUEEL

Startersgolf door ontslagen zorgverleners

Het aantal nieuwe zorgaanbieders is in 2013 bijna verdubbeld ten opzichte van 2012. Dat meldt het ING Economisch Bureau in een rapport.

Het rapport is opgesteld door de zorganalisten van de bank. Bron voor de informatie is het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de cijfers blijkt dat de dynamiek in de zorgmarkt toeneemt. Niet alleen waren er meer startende ondernemingen. Ook het aantal opheffingen van zorgorganisaties lag in 2013 anderhalf keer zo hoog als in het jaar daarvoor.

Volgens ING bestaat de groep startende ondernemingen voor een groot deel uit eenpitters die na ontslag voor zichzelf beginnen. Zij leveren vaak goedkopere zorg dan gevestigde partijen. Bovendien zijn ze flexibeler. Met name het aantal aanbieders van zorg zonder overnachting nam snel toe. In die groep bevinden zich met name veel paramedische praktijken en overige eerstelijns zorgaanbieders.

Paradox

De analisten spreken van de 'paradox' van een startersgolf in een stagnerende markt. Het aantal geleverde zorgprestaties groeide in 2013 niet of nauwelijks. En ook voor 2014 en 2015 verwacht de bank krimp door bezuinigingen en een groter kostenbewustzijn bij gemeenten, verzekeraars en zorgvragers.  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

25 juli 2014

De boodschap die ik hier in lees is dat dit precies de reflectie is van geheel nieuwe verhoudingen in arbeidsland, ook buiten de zorg.

Toenemend zie je individuen en kleinschalige organisaties hun eigen niche vinden en innemen. Dit in toenemend dynamische uitwisseling met de afnemers die alleen tijdelijk precies die diensten wensen af te nemen waar de aanbieder expert in is. Daarbij zie ik ook de menselijke factor en onderling respect als onderdeel van de ruil opkomen.

Dit wordt de nieuwe manier van vraag en aanbod in toenemende dynamiek, waar kwaliteit van diensten en relaties meer gaat gelden en passen dan in de klassieke uitwisselingen.

Stappen op weg naar beter dus!

Peter Koopman

27 juli 2014

Omdat baanzekerheid in loondienst afneemt proberen zorgverleners een "eigen bedrijfje", meestal als zzp. Ik lees hier ook dat er veel van deze pogingen mislukken ( starters versus opheffingen). Ik ben het met Mauk #1 eens dat er veranderingen ontstaan op de arbeidsmarkt, maar of dit skipr bericht ons daarover informeert betwijfel ik. Van een flexibele zorgaanbiedersmarkt is immers nauwelijks sprake. Om toegelaten te kunnen worden als "bedrijfsmatige" of als "zelfstandige" zorgaanbieder moet je voldoen aan wettelijke eisen en aan voorwaarden die zorgverzekeraars ( vaak terecht ) stellen. Eenmaal per jaar is er een mogelijkheid tot mededinging op deze markt. Maar misschien is de aanbiedersmarkt via gemeenten ( WMO) meer toegankelijk. Overigens is bekend, dat zzp-ers in hun prijsstelling vaak weinig of niets calculeren voor hun kosten van pensioen, arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en bij/nascholing. Op langere termijn zou dat problematisch kunnen worden. Misschien dat een combinatie van zzp en loondienst ( bijv. deeltijdaanstelling) voor deze specifieke markt goed kan zijn. Maar dan speelt soms ook een overeengekomen concurrentiebeding.
Kortom de markt trilt, maar of daaruit beweging kan worden vastgesteld is niet duidelijk.

Top