ACTUEEL

Zorgverzekeraars krijgen inzage in medisch dossier

Zorgverzekeraars krijgen inzage in medisch dossier

In de strijd tegen fraude met zorggelden, wil minister Edith Schippers (VWS) zorgverzekeraars inzage geven in de medische dossiers van hun verzekerden. Dat blijkt uit een wijzigingsvoorstel voor de Wet marktordening gezondheidszorg dat zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het wijzigingsvoorstel is gericht op de restitutieverzekeringen. Hierbij dient de verzekerde de nota zelf in bij de verzekeraar. Tot nog toe was het verzekeraars niet toegestaan om in het medisch dossier te kijken, hetgeen de materiële controle bemoeilijkt. Daarbij gaan de verzekeraars na of een nota klopt.

Overigens krijgen verzekeraars niet zondermeer inzage in de dossiers van hun klanten. Uit de toelichting op het wijzigingsvoorstel is inzage in het medisch dossier alleen in uiterste instantie mogelijk.

Discussie

Schippers speelde al langer met het idee om de inzagemogelijkheden te vergroten. Ze liet het Rotterdamse iBMG in 2012 al eens onderzoeken in hoeverre verbreking van het medisch beroepsgeheim fraude kan tegengaan. De conclusie destijds was dat wijziging van de regels niet nodig was. Wel was er veel onduidelijkheid over wanneer zorgverleners hun beroepsgeheim mochten doorbreken. Die onduidelijkheid wil Schippers met het nieuwe wijzigingsvoorstel wegnemen.

Hoeveel mensen in Nederland een restitutiepolis hebben, is niet precies bekend. Vektis, het bureau dat onder meer de declaratiestromen regelt, vraagt jaarlijks ook gegevens uit over de nieuw afgesloten polissen. Informatie over het aantal restitutie- of naturapolissen is echter per verzekeraar niet vergelijkbaar. Het bureau durft daar geen uitspraken over te doen.

Uit cijfers van Independer blijkt dat de restitutiepolis steeds minder vaak wordt afgesloten. Van de 1,1 miljoen overstappers in 2014, bediende de vergelijkingssite 15 procent. Dit jaar had vijfentwintig procent van de via Independer afgesloten verzekeringen een volledige restitutiepolis. In 2012 was dit nog zeventig procent. (Daan Marselis)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Paul Betgem

28 juli 2014

De zoveelste actie gericht tegen de restitutiepolis. Wat ik niet begrijp is waarom hier nu het accent ligt op fraudebestrijding. Immers, de cliënt weet wat gedeclareerd wordt, want die ziet de nota. Bij de naturapolis wordt de cliënt geheel buiten schot gehouden - het zou logischer zijn om daar fraude te verwachten.

Cora Postema

29 juli 2014

Ja, inderdaad restitutiepolis, PGB....., overal waar de burger/patiënt nog zelf iets te kiezen heeft, wordt de nadruk op fraude gelegd. Dar riekt naar.... Ik weet het niet, maar het klopt niet. Het is het uitschakelen van individuele keuzevrijheid. Heel kwalijk!

Robert Boonen

29 juli 2014

De zorg wordt langzamerhand een totalitair systeem onder leiding van een minister die het destijds het vertrouwen van haar kiezer gekregen heeft omdat de kiezer dacht dat ze liberaal was.

Paul Betgem

29 juli 2014

En het is ook tegen de liberale gedachte. Zeker. Dan nog blijft de redenering krom. Een kwaadwillende hulpverlener (zijn die er inderdaad zoveel?) komt eerder bij de naturapolis in de verleiding om kosten op te voeren die niet gemaakt zijn. De client staat buiten spel, die ziet de factuur niet. Bij de restitutiepolis net andersom. De frauderende hulpverlener zal zich hier eerder netjes gedragen omdat de client ziet wat in rekening gebracht wordt. Als iemand weet wat de hulpverlener gedaan heeft, dan is dat wel de client.

Lidie Tax-Philippi

29 juli 2014

Dit is niet om frauderen tegen te gaan maar in de toekomst kan iedere verzekeraar zien wat je mankeert of wat je gehad hebt aan ziektes. Zo kunnen zij je voor bepaalde ziektes uitslujiten van de verzekering. Overstappen kan dan dus niet meer. Weg keuzevrijheid.
De volgende stap naar een elitair system.

Jeanet Kraaij

29 juli 2014

Inderdaad, een onzinnige actie. Neem gewoon de patiënt serieus. Laat hem standaard de zorgdeclaratie zien (zowel bij natura als bij restitutie) en vraag hem, als hij daar vraagtekens bij heeft, contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Maar niet alleen over hetgeen er gedeclareerd wordt, maar vooral ook over hoe hij de kwaliteit van zorg ervaren heeft. En ja, op het moment dat die ontevreden is of vragen heeft, moet de zorgverzekeraar wel het medisch dossier in kunnen zien. Maar dan met goedvinden van de patiënt zelf. Nu ga je weer iets optuigen wat veel geld kost, veel extra werk oplevert en weinig toevoegt aan wat je daadwerkelijk wilt bereiken volgens mij: betaalbare, vraaggerichte zorg. Dat is volgens mij wat we met elkaar willen toch?

Top