Finance

AMC boekt positief resultaat van 30 miljoen

AMC boekt positief resultaat van 30 miljoen

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft over 2013 een positief resultaat behaald van bijna 30 miljoen euro. Dat staat in de jaarrekening die 1 augustus 2014 is gepubliceerd.

Het bedrijfsresultaat ligt een stuk hoger dan de afgelopen jaren. In 2012 en 2011 werd een positief resultaat respectievelijk drie en vijf miljoen behaald terwijl in 2010 het resultaat een kleine miljoen positief bedroeg. Het hoge bedrijfsresultaat wordt met name veroorzaakt door een hogere productie van het ziekenhuis in het zogeheten A-segment.

NZa

In de jaarrekening stelt het AMC dat de uitvoering van de door de NZa veranderde registratie- en declaratieregels voor 2013 in veel gevallen niet meer mogelijk was. “Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf nader gestelde duidingen is in veel gevallen onmogelijk omdat de interne organisatie hier niet op was ingericht.” Op onderdelen waar herstel niet meer mogelijk was heeft het AMC een inschatting gemaakt.

Ook heeft het AMC de calamiteiten spaarpot extra gevuld. Mede als gevolg van de boete die de NZa aan het Antonius Ziekenhuis heeft opgelegd wegens het overtreden van de declaratieregels, heeft het AMC de zogeheten nuancering van twee naar vijf procent verhoogt. Hierdoor kan het ziekenhuis de zorgverzekeraar terugbetalen bij een declaratie die achteraf niet blijkt te kloppen. Zorgverzekeraars kunnen tot 5 jaar na het indienen van een declaratie een controle uitvoeren op de correctheid van de declaratie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top