ACTUEEL

Resultaat Achmea Zorg stijgt met 5 procent

Achmea Zorg Nederland heeft in het afgelopen halfjaar 7 miljoen meer winst gemaakt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het resultaat steeg met 5 procent van 152 miljoen in 2013 naar 159 miljoen euro in 2014. Vooral de tak Aanvullende Verzekeringen deed het goed. Het resultaat steeg van 35 miljoen in de eerste helft van 2013 naar 50 miljoen in de eerste helft van 2014.

Het resultaat van de basiszorgverzekeringen daalde met 4 procent van 118 miljoen in de eerste helft van 2013 naar 113 miljoen in 2014. Een belangrijke oorzaak hiervan is de daling van de bruto premieomzet met 3 procent tot krap 3 miljoen euro.

De daling heeft te maken met de verlaging van de basiszorgverzekeringspremies met ongeveer 100 euro per verzekering en een afname van het aantal verzekerden. De omzetdaling werd deels gecompenseerd door een hogere bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds.

Solvabiliteit

Dankzij het positieve resultaat nam de solvabiliteit van Achmea Zorg Nederland toe van 185 procent aan het einde van 2013 tot 195 procent in de eerste helft van 2014. Achmea vindt deze stijging belangrijk om ook bij hogere zorgkosten de afspraken met verzekerden te kunnen nakomen.

"De overheveling van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) volgend jaar, leidt tot hogere kapitaaleisen voor ons. Hierdoor neemt onze solvabiliteit naar verwachting af met tussen de 10 en 15 procentpunt. Die daling kunnen we met de nu opgebouwde solvabiliteit goed kunnen opvangen", aldus de verzekeraar.

Zorgen

Achmea maakt zich wel zorgen over de overheveling van de wijkverpleging naar de ZVW. "Het risicovereveningssysteem is op dit moment kwalitatief nog onvoldoende is om de wijkverpleging al volledig risicodragend door verzekeraars te laten uitvoeren. Bovendien wil het kabinet ongeveer 400 miljoen euro besparen op wijkverpleging zonder dat er voldoende sturingsinstrumenten voor verzekeraars zijn om dat te realiseren."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top