ACTUEEL

Zorgverzekeraars blij met ‘snelle actie’ Zorginstituut

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij dat Zorginstituut Nederland snel stappen onderneemt om tot kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende zorg te komen en deze wil vastleggen in het Kwaliteitsregister.

ZN vroeg het Zorginstituut in juli om onafhankelijke kwaliteitsstandaarden te registreren. Het Zorginstituut verzoekt partijen in de zorg nu om zo snel mogelijk gezamenlijk de kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende zorg vast te stellen. Als ze daar niet uitkomen, zal het Zorginstituut zelf een expertcommissie instellen om voorstellen te doen. “Zorgverzekeraars zijn uiteraard bereid hieraan mee te werken en hopen dat het traject spoedig zal verlopen”, zo laat ZN weten

Onenigheid

Vooralsnog bestaat er tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en artsen grote onenigheid over de vraag wat kwalitatief goede spoedzorg is. Volgens de laatste twee partijen tasten de concentratieplannen van de zorgverzekeraars de kwaliteit aan. Zorgverzekeraars vinden juist dat concentratie de kwaliteit ten goede komt.    

Zorginstituut Nederland wil daarom dat er snel duidelijkheid komt over wat kwalitatief goede zorg is bij complexe spoedeisende hulp en hoe deze kwaliteit gemeten kan worden. Als eerste stap verzoekt Zorginstituut Nederland de patiëntenorganisaties (NPCF), de zorgaanbieders (NFU, NVZ, OMS) en zorgverzekeraars (ZN) om vast te stellen over welke standaarden betrokkenen het wel en niet eens zijn. De standaarden waarover partijen het eens zijn, kunnen dan voor 1 november 2014 door alle partijen bij Zorginstituut Nederland worden ingediend en kort daarna geregistreerd. Deze standaarden dienen dan meteen ook als norm voor inkoop door zorgverzekeraars. De voorstellen voor standaarden waarover partijen met elkaar van mening verschillen, worden apart onderzocht, onder meer op hun wetenschappelijke onderbouwing.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top