Finance

NVZ pleit voor ‘frozen period’ in contractering

NVZ pleit voor ‘frozen period’ in contractering

Om de contractering in de toekomst soepeler te laten verlopen, pleiten de onderzoekers voor een aantal verbeteringen in het proces. Zo moet er een zogeheten ‘frozen period‘ komen: een periode waarin door VWS, NZa en DBC onderhoud geen wijzigingen in de randvoorwaarden worden aangebracht. Die wijzigingen waren er de afgelopen jaren wel, wat het proces veel gecompliceerder maakte en vertraagde.

Tweederde van de ziekenhuizen die bij de contractering in 2014 betrokken waren, zijn ontevreden over het verloop van het onderhandelingsproces. Dat blijkt uit onderzoek door accountants- en adviesbureau BDO in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Een ‘frozen period’ en het afsluiten van meerjarencontracten kunnen de contractering volgens de onderzoekers positief beïnvloeden.

Financiële gronden

Uit het onderzoek blijkt dat zorgaanbieders vinden dat zorgverzekeraars met name sturen op financiële gronden en dat de risico’s bij de aanbieder worden gelegd. Zo krijgt men vaak het gevoel dat er maar ‘getekend moet worden bij het kruisje’, terwijl de contractering volgens de onderzoekers beter als een constructief partnerschap gezien kan worden.

De NVZ liet onderzoek doen naar het verloop van de contractering nadat er vorig jaar veel negatieve geluiden rond de onderhandelingen te horen waren. ”In meerdere gevallen kwamen de onderhandelingen op scherp te staan door voortdurende systeem- en stelselwijzigingen. Dat dreigt in de toekomst weer te gebeuren met de invoering van de integrale bekostiging en de wetswijziging artikel 13 waarin de vrije artsenkeuze is geregeld”, aldus de NVZ.

Fair play

Margot van der Starre, directeur van de NVZ, stelt in haar blog op Skipr.nl dat de contractering aan een aantal regels van fair play zou moeten voldoen: ”Bijvoorbeeld door te onderhandelen op basis van informatie die iedereen heeft om gelijke kansen te hebben. Door met volledige inzet voor een goede uitkomst voor alle partijen, patiënt incluis, de onderhandelingen in te gaan. En door met reële voorstellen die de onderhandelingspartner recht doen, aan de onderhandeltafel te verschijnen.”

Lange termijn

Uit het rapport blijkt ook dat de periode van contractering naar voren gehaald moet worden. Dit verlaagt de tijdsdruk en het geeft de ziekenhuizen eerder een beeld van de behandelingen die er het jaar daarop gedaan kunnen worden.

Daarop voortbordurend is de NVZ voor het afsluiten van meerjarencontracten. Ziekenhuizen hebben behoefte aan een langere periode van rust en zekerheid. Ze kunnen dan over een lange termijn hun strategie bepalen. Dit is ook van belang voor de onderhandelingen met andere externe partijen zoals banken.

Opvallend is overigens wel dat hoewel 65 procent van de respondenten ontevreden is over het onderhandelingsproces, driekwart wel tevreden is over de uitkomsten van de contractering over 2014.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top