HRM

'Maak ontslag tijdens aanbesteding mogelijk'

'Maak ontslag tijdens aanbesteding mogelijk'

Actiz en VGN vragen het kabinet om het beleid voor collectief ontslag bij zorginstellingen te versoepelen. Tijdens aanbestedingsprocedures moeten instellingen ook kunnen ontslaan.

De brancheorganisaties stuurden op 11 augustus een brief naar minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Van Rijn van VWS.

UWV

SZW heeft kort geleden het ontslagbeleid aangescherpt. Als een zorgorganisatie tijdens een aanbestedingsprocedure een collectieve ontslagaanvraag indient, zal het UWV die aanvraag voortaan weigeren. Actiz en VGN hebben de bewindspersonen gevraagd dit terug te draaien.

Aanbesteding

Het ministerie van SZW redeneert dat het tijdens een aanbestedingsperiode onduidelijk is of er structureel banen gaan verdwijnen. De ontslagaanvraag wordt dus pas in behandeling genomen als de aanbesteding is afgerond.

Onduidelijk

Dit beleid hindert zorginstellingen in hun bedrijfsvoering, oordelen Actiz en VGN. Bovendien leidt het tot veel onduidelijkheden bij de instellingen. Dat is gebleken na het aankondigen van de maatregel door de ministeries van SZW en VWS vorige maand. Volgens de brancheorganisaties weigert het UWV ook ontslagaanvragen die los staan van aanbestedingsprocedures.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top