ACTUEEL

‘Eigen-schuldkosten’ mogen uit basispakket

‘Eigen-schuldkosten’ mogen uit basispakket

Dieetadvies, behandeling van complicaties na onnodige ingrepen en stoppen-met-rokenprogramma’s mogen van verzekerden uit het basispakket. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel. Verzekerden vinden dat deze typen van zorg het gevolg zijn van keuzes van patiënten zelf.

De onderzoekers legden bijna drieduizend mensen een lijst voor met typen zorg die nu vergoed worden vanuit het basispakket. Per type konden deelnemers aangeven of ze vonden dat dit (gedeeltelijk) binnen of buiten het basispakket zou moeten vallen. Verzekerden blijken over het algemeen tevreden over de samenstelling van het pakket. Zo vinden ze dat huisartsenzorg en verblijf in het ziekenhuis terecht in het pakket zitten.

Versobering

Als het pakket versoberd zou moet worden, schrappen verzekerden het liefst zorg uit de categorie "eigen schuld dikke bult". Veel mensen vinden dat stoppen-met-roken programma’s en de behandeling van complicaties na een onnodige ingreep zelf betaald of aanvullend verzekerd moeten worden. Sommige typen zorg zien verzekerden juist graag (gedeeltelijk) toegevoegd aan het basispakket. Dit geldt voor orthodontische zorg onder 22 jaar, fysiotherapie, griepvaccinatie, tandzorg voor volwassenen en brillen en contactlenzen.

Het liefst willen de verzekerden overigens dat er niet gesneden wordt in het basispakket. Als er al bezuinigd moet worden op de zorg, vinden ze maatregelen die de zorgorganisatie verbeteren het meest acceptabel. Maatregelen die de individuele uitgaven direct beïnvloeden, zoals een hogere eigen bijdrage of premie zijn het minst populair. Het draagvlak voor het versoberen van het basispakket zit hier tussenin. Een kwart van de ondervraagden vindt dit aanvaardbaar en bijna de helft niet.

Zorginstituut

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om de mening van verzekerden mee te nemen als aanvulling op adviezen van het Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS over de zorgverzekering. Het Zorginstituut zelf vindt het volgens een woordvoerder "interessant om kennis te nemen van de resultaten, en te onderkennen dat mensen minder bereid zijn om solidair te zijn met mensen die zelf niet goed voor hun gezondheid zorgen."

Maar gebruiken doet het Zorginstituut de resultaten niet. "Dat zou ook in strijd zijn met de wet waarin staat dat de oorzaak van een behandeling geen rol mag spelen in de vergoeding. Niettemin vinden wij dat behandelingen wel doelmatig en effectief moeten zijn. En daar ligt een rol voor artsen. Zij kunnen een gezonder leven als voorwaarde stellen bij een behandeling. Ongeacht wie die behandeling vervolgens betaalt." 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 augustus 2014

Een 'fraai' staaltje van de werking van democratie. Althans: van de stem van de meesten. Terwijl democratie bedoelt ook de stem van de minderheid een plaats te geven.

Eigen-schuld-vergoedingen terugdraaien? Daar is uiteraard iedereen voor! Dus waarom gevraagd? Open deur! Maar de reacties betreffen voorbeelden waar degenen die de "aandoeningen" kennen anders over praten. Dyslexie is geen eigen schuld. Verslaving als baby van een verslaafde moeder ook niet. Als je als puber aan de drank en drugs geraakt bent vanuit een kwetsbare achtergrond en in je onzekerheid tussen andere onzekere pubers terechtgekomen waar de norm "stoer zuipen en slikken" is..... is dat jou schuld? En zelfs al zou verslaving jouw schuld zijn, laten wij de verslaafden dan lekker verslaafd, omdat zij zich dan maar hadden moeten bijverzekeren? Dat moet dan wettelijk op de plastic zakjes wiet gedrukt worden: "alleen slikken mits vrijwillig bijverzekerd". En dan gecombineerd met een commerciële aanbieding "als je je nu bijverzekert, korting op je afkick-premie over de eerste 6 maanden!"

Dit onderzoek is vooral stemmingmakerij. Streeft wellicht het goede doel om "eigen schuld-ziektes" niet te vergoeden. Maar respectvol en wijs zou wel eens anders kunnen zijn. En daarmee vind ik dit geen fraai middel Nivel!

Wim van der Meeren

22 augustus 2014

Dat is geen goed idee. Wat mij betreft wordt de solidariteit zo uitgehold. Roken is ongezond, teveel drinken, te hard werken, een slecht huwelijk..........
Gaan we elkaar daar dan ook nog op controleren?
Wat een wereld zou dat worden.
Laten we toch vooral de solidariteit tussen ziek en gezond toch in stand houden!

Glenn Mitrasing

22 augustus 2014

Graag wat borrelnootjes bij dit copy-paste gezwam...

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 augustus 2014

Waarop doel jij Glenn?

Top