ACTUEEL

Stilte voor de storm?

De gevolgen van de kredietcrisis zijn voor de zorgsector voelbaar, al zijn ze ten opzichte van andere sectoren nog relatief beperkt gebleven. De krimpende economie brengt echter de consequenties voor de zorgsector dichterbij. De ziektekosten stijgen, de bezuinigingen vanuit het Rijk liggen op de loer en de vraag naar zorg blijft groeien

Prinsjesdag

Terwijl een groot deel van de Nederlanders de afgelopen weken op vakantie was heeft minister Bos alvast wat eerste waarschuwingen uitgedaan. De investeringen die het Rijk heeft gedaan om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken moeten terugbetaald worden, is zijn boodschap. Klinkt voor de hand liggend en aannemelijk ook, dat ook de zorgsector daar een steentje aan bij moet dragen. Maar het is nu half september en heeft u als bestuurder een idee waar het debat van de afgelopen weken over prioriteiten, nut en aangekondigde bezuinigingen binnen de zorg op uit komt tijdens Prinsjesdag? Deze vraag hebben wij aan enkele bestuurders uit ons eigen netwerk gesteld en het was opvallend dat hierover, behalve de bekende (algemene) aankondigingen over bezuinigingen in onder andere de cure en de GGZ, geen beeld bestaat. Er vindt ook nauwelijks interactie met ministerie van VWS plaats over dit onderwerp. Volgens deze bestuurders is het moeilijk om informatie over de voorgenomen bezuinigingen bij VWS los te krijgen en om op het juiste niveau binnen het ministerie een gesprek aan te gaan. Daarnaast is het vanuit de zorginstellingen relatief stil geweest. Alleen de GGZ liet van zich horen over de veiligheid en kwaliteit van de zorg in deze sector, die in het gedrang kunnen komen door de bezuinigingen.


Er zijn twee dingen die u kunt doen: uw rendement verhogen (korte termijn) én de krachten bundelen (lange termijn).

Korte termijn

De doelmatigheid van de zorg is van steeds groter belang. Dit betekent dat de noodzaak om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. Maar inzicht alleen is niet voldoende: werkprocessen moeten verbeteren en het rendement moet omhoog. Prismant en CC Zorgadviseurs hebben een Rendementscan ontwikkeld die uw organisatie binnen zes weken concrete actiepunten biedt waar u direct mee aan de slag kunt gaan. U krijgt inzicht in aspecten in uw bedrijfsvoering waar u doelmatigheidsverbeteringen mee kunt bereiken. Hierbij maken wij inzichtelijk: de omvang en samenstelling van het personeel, opbrengsten, kosten en saldo, financiële analyse en vermogenspositie van uw organisatie. Deze informatie maken we vergelijkbaar met een relevante spiegelgroep. Met behulp van benchmarkinformatie brengen we verschillen in zorgverlening en bedrijfsvoering in kaart en doen we concrete aanbevelingen ter verbetering. Dit maakt uw bedrijfsvoering gezond en maakt uw organisatie (beter) bestand tegen een (nieuwe) bezuinigingsgolf.

Lange termijn

Alleen met een gemeenschappelijke visie en strategie zijn we in staat om ons zorgstelsel duurzaam te hervormen. Het wordt dan ook hoog tijd dat álle partijen in het zorgstelsel, ook al kunnen ze soms verschillende economische belangen hebben, hun krachten bundelen. Misschien is dit wel het juiste moment daarvoor. Innovatie is de enige manier om tot structurele wijzigingen te komen, de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit te handhaven. Publieke en private partijen hebben daar beide belang bij en kunnen niet tot innovatie (en al helemaal niet tot opschaling van innovatie) komen als zij de krachten niet bundelen. Van het ministerie vraagt dit om transparantie en vertrouwen in het veld, van zorgorganisaties vraagt dit verantwoordelijkheid te nemen in het debat over de zorg en de eigen stem te laten horen. CC Zorgadviseurs en Prismant kennen de belangen van zowel het ministerie als de koepels en de instellingen. Wij zijn betrokken bij diverse transitieprojecten en helpen u graag bij uw lange termijnstrategie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Belt u dan met Annemieke van Ede, partner bij CC Zorgadviseurs (0348) 49 30 00 of ga naar onze websites www.cczorgadviseurs.nl of www.prismant.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top