Finance

Limburg: ‘Toezichthouders Orbis moeten opstappen’

Orbis heeft steun gevonden voor het sociaal plan bij de provincie Limburg. De provincie wil voor vijf miljoen euro borg staan voor de financiering van het plan. De Provinciale Staten vindt dat de toezichthouders van Orbis hebben gefaald en moeten opstappen.

Visiedocument voor ziekenhuissector

Het Limburgs Parlement heeft vier moties aanvaard waarin is opgenomen dat en een visiedocument moet komen per 1 april 2010. Het visiedocument moet uitleg geven over de inrichting van de ziekenhuissector in de provincie Limburg, inclusief een taakverdeling tussen de ziekenhuizen. Daarnaast roept het Parlement de toezichthouders op om hun functies neer te leggen. Verder moet er bij de Tweede Kamer en het kabinet aangedrongen worden op ‘dragelijke’ lasten van risico opslag van (her-)financiering en een bankgarantie om te starten met de nieuwbouw.

Reorganisatie

Orbis heeft in totaal ongeveer twintig miljoen euro nodig voor de reorganisatie waarbij zevenhonderd medewerkers hun baan verliezen. De reorganisatie moet leiden tot een bezuiniging van ruim dertig miljoen euro. De medisch specialisten van Orbis hebben twee miljoen euro toegezegd en zorgverzekeraar CZ vier miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top