HRM

'Pensioenleeftijd in 2016 nog niet omhoog'

In april sprak staatssecretaris Wiebes van Financiën de verwachting nog uit dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2016 zou oplopen naar 68 jaar. Hier is hij op teruggekomen.

Hij zei onlangs in een interview met het Financieele Dagblad het omgekeerde: uit de prognose die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind 2013 afgaf voor de ontwikkeling van de levensverwachting zou blijken dat zo’n verhoging helemaal niet in de lijn der verwachting ligt.

Levensverwachting

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die pensioenaanbieders als eindpunt moeten nemen voor de opbouw van pensioen via de werkgever. Per 1 januari 2014 is deze gestegen van 65 naar 67 jaar. De afspraak is dat hij voortaan gekoppeld is aan de levensverwachting. Als die stijgt, moet de pensioenrichtleeftijd dus mee omhoog. (bron: Rendement)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top