ACTUEEL

NZa: nog steeds onterechte bijbetalingen

NZa: nog steeds onterechte bijbetalingen

In een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen moeten cliënten nog steeds onterecht bijbetalen. Daarnaast is de informatievoorziening van elf instellingen nog onduidelijk of onjuist. Dat schrijft de NZa deze week in een brief aan de staatssecretaris. De NZa legt deze instellingen een aanwijzing op en wil cliëntenraden inzetten om de situatie te verbeteren.

De NZa baseert haar conclusies op een informatieverzoek dat ze dit voorjaar uitzette bij zorginstellingen en op meldingen die bij de NZa zelf binnenkwamen. Uit het informatieverzoek blijkt dat in ieder geval zeven instellingen onterecht extra bedragen in rekening brachten.

Ruim een ton

Circa 300 cliënten kregen onjuiste facturen van tussen de 18,50 en 4.000 euro. Inmiddels hebben de instellingen het totaalbedrag van 105.000 euro terugbetaald. Daarnaast staat nog van vier instellingen vast dat er cliënten onterecht betaald hebben, maar deze instellingen onderzoeken nog om hoeveel gedupeerden het gaat.

Behalve het onderzoek dat de NZa deed, ontvangt de autoriteit ook zelf meldingen. Dit jaar waren dat er nog steeds 24, waarvan in ieder geval in 12 gevallen serieus sprake lijkt van onterechte bijbetaling.  Vorig jaar was in 11 gevallen sprake van een onterechte bijbetaling. In totaal ging dat om 14.390 euro die inmiddels door de zorgaanbieders is terugbetaald.

Onjuiste informatie

De NZa heeft ook getoetst of de informatie op websites klopt en helder is Bij 11 zorginstellingen staat er nog steeds onvolledige of onjuiste informatie op de site. Zo is bijvoorbeeld te lezen dat een nieuwe bewoner zelf moet zorgen voor een hoog-laagbed als dit voor de verzorging noodzakelijk is. Dit is onjuist. Volgens de regels moet een instelling in dit geval zo'n bed te leveren. De NZa legt deze instellingen een aanwijzing op.

Interventieplan

Inmiddels heeft de NZa een interventieplan opgesteld om het aantal onterechte bijbetalingen terug te dringen en de informatievoorziening door instellingen te verbeteren. In dat plan krijgen cliëntenraden een grote rol. Zij zijn volgens de NZa een belangrijke schakel tussen cliënten en instellingen en kunnen bij uitstek controleren of een instelling correcte informatie geeft over de zaken waar cliënten voor moeten bijbetalen. De NZa heeft dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd met cliëntenraden om hen op de hoogte te brengen van de regels voor bijbetalen. Zij informeert hen ook als zij een instelling een aanwijzing oplegt.

“De conclusie is dat we er nog niet zijn”, zegt een woordenvoerder van de NZa. “Er loopt nog onderzoek. In oktober november brengen we de derde rapportage met de slotconclusie.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top