ACTUEEL

‘Kraamzorg moet uit het basispakket’

  • Onbekend
  • 3 september 2014
  • 10137 keer gelezen
  • 10 reacties

De standaard kraamzorg moet uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat bepleitte Barbara Baarsma, directeur van SEO Economisch Onderzoek en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad vanmorgen op Radio 1. Volgens Baarsma levert het schrappen de schatkist 300 miljoen euro op, precies het bedrag dat minister Schippers moet bezuinigen.

Kraamzorg kan volgens Baarsma prima opgenomen worden in een aanvullende verzekering. "Natuurlijk is kraamzorg een heel fijne gemaksdienst, maar het is geen essentiële vorm van zorg", stelt de econoom. "Het basispakket gaat over het verzekeren van risico’s, zwangerschap is geen risico, maar een bewuste keuze. Daar kun je voor sparen."

Vaders

De voorlichtende functie die een kraamverzorgster heeft, moet overgenomen worden door het netwerk van de jonge ouders. "Iedereen heeft wel een ervaren ouder in zijn omgeving die je uitleg kan geven over het verzorgen van baby’s. Dat past ook prima in de participatiemaatschappij." Prettige bijkomstigheid van de maatregel vindt Baarsma dat er een emancipatoire werking vanuit gaat. "De aanwezigheid van een kraamhulp leidt ertoe dat vaders weinig zorg naar zich toe trekken."

Ziekenhuis

Siska de Rijke, van de beroepsvereniging voor de kraamzorg reageert gestoken op het voorstel. "Kraamzorg is de goedkoopste vorm van zorg rondom bevalling en geboorte. Jonge moeders hebben  zorg nodig. Wat doe je dan met al die mensen die zich niet aanvullend verzekeren? Je zult zien dat vrouwen bij wie een complicatie dreigt langer in het ziekenhuis blijven en vaker een beroep doen op huisarts of verloskundige. Dat kost zo 600 miljoen extra."

Baarsma: "Dat is onzin. Het wordt alleen duurder in die gevallen dat kraam- of thuiszorg een lang ziekenhuisverblijf voorkomt. Dat is slecht in een fractie van de gevallen zo."

 

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Harry Stam

3 september 2014

Kraamzorg is geen gemaksdienst, maar een zorgprofessional die het mogelijk maakt dat zwangeren vrijwel aansluitend aan hun bevalling uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen. Dat ze tussendeoor ook huishoudelijke taken doen, is mooi meegenomen, maar bijzaak. Bij het verdwijnen van de kraamzorg zou de verloskundige, om haar verantwoordelijkheid voor moeder en kind tot 10 dagen post partum te kunnen waarmaken, dagelijks op bezoek moeten om moeder en kind te beoordelen. Kosten?? De kraamverzorgende is de oren en ogen van de verloskundige, zoals de verpleegkundige in het ziekenhuis dat is voor de arts. De kraamverzorgende is degene die er voor zorgt dat ouders in staat worden gesteld om de zorg voor hun kind op te pakken en vanaf 6 weken pp te kombineren met het werk. Het schrappen van kraamzorg uit het basispakket is de snelste manier om de moeizaam verbeterde uitkomsten van de geboortezorg in één klap om zeep te helpen. Zeker bij zwangeren in achterstandssituaties, die nooit aanvullend verzekerd zijn, zal bij het wegvallen van de kraamzorg de problematiek in snel tempo nog verder toenemen.
Kraamzorg kan we veel efficienter worden ingezet, door een intensievere samenwerking tussen verloskundige en kraamverzorgende.
Sparen voor de zwangerschap kan vast bij een salaris van de gemiddelde econoom, maar zal grote groepen in de samenleving uitsluiten van het krijgen van kinderen. Een goede zaak dat juist ook economen meedenken op het gebied van zorg en kosten, maar erg jammer als deze zonder enige zorginhoudelijke kennis dit soort uitspraken doen.

Corine van Platerink

4 september 2014

Geachte mijnheer Stam, ik ben het geheel met uw reactie eens.
Dit is een verkapte vorm van geboortebeperking. Ik ben heel bang dat we hard op weg zijn naar een maatschappij waar in alleen de welgestelden kinderen mogen krijgen, en daarbij valt een heel groot gedeelte van Nederland buiten de boot.

HM BB

4 september 2014

Dat is een behoorlijke verarming van de zorg! Als het alleen in de aanvullende verzekering komt, zullen vooral achterstandsgroepen hiermee in de problemen komen. Vooral de mensen die de zorg al mijden zullen ook deze vorm van zorg niet kunnen betalen, met alle gevolgen van dien.
Een kraamverzorgende is een zorgprofessional, die zorg draagt voor een gezonde kraamvrouw, baby én gezin. Zij hebben een signalerende taak, alsmede een ondersteunende functie. Hierop bezuinigen zal meer problemen creeeren dan oplossen. Denk aan de complicaties die kunnen onstaan, de kindersterfte, de problemen in gezinnen die gesignaleerd worden door de kraamverzorgende. En dan heb ik het nog niet eens over alle kraamverzorgenden die op straat komen te staan! Want dat zal zeker gebeuren, als het uit het basispakket wordt gehaald! Dan wordt kraamzorg iets voor de mensen met een beter gevulde portemonee. Laten we niet meer 2 deling creeeren dan er nu al is...

Nico Giardina

4 september 2014

Echt gevaarlijk wordt als men zichzelf neemt als maat voor anderen. Ja, als directeur kun je sparen, mar geldt dit voor iedereen ? Tal van zorg wordt verleend na een bewust genomen risico, zoals sporten, roken etc. moet men hiervoor sparen? En dat “vaders” te weinig zouden doen is ronduit beledigend, het is immers ook hun kind. Kortom flut redenen niet de moeite waard om serieus te nemen

Danielle Lefevere

4 september 2014

Wat is dit voor iets achterlijks! En dit komt uit de mond van een vrouw? Zwangerschap is een bewuste keuze daar kun je voor sparen? Dus mensen die het wat minder hebben, (elke dag normaal te eten hebben, werken en ontzettend veel liefde hebben en kunnen geven, maar geen mogelijkheid hebben om te sparen.. Want weet dat 1 uur kraamzorg maarliefst 45 euro bedraagt, mocht je er niet verzekerd voor zijn, en dus een standaard zorg voor moeder en kind van 3 uur per dag al 1080 euro kost per kraamweek) mogen dus geen kinderen krijgen? En al ze er dan toch zelf voor kiezen, het moeten doen zonder kraamzorg, aangezien 1080 euro ontzettend veel geld is en ze dat dus niet hebben? Dit klopt toch van geen kanten!! Kraamzorg is niet alleen maar een luxe, zoals iemand hier eerder riep ik zie mezelf nog geen bedden verschonen en stofzuigen (ben blij dat ik niet bij jou hoef te kramen want ik denk dat we beide niet tevreden over elkaar zouden zijn) dat is de luxe voor de kraamvrouw, bij mij gaat het voornamelijk voor de zorg voor moeder en kind en het huishouden komt daarna pas. Kraamzorg is voor een goede start voor moeder kind en andere gezinsleden, dat de moeders het thuis kunnen doen in hun vertrouwde omgeving, waar het kind op zou groeien, en dus sneller uit het ziekenhuis kunnen (want dat kost veeeeel meer, nergens anders hebben ze kraamzorg, alleen wij hier in NL, bijv blijven moeder en kind in Duitsland voor 8 dagen in het ziekenhuis). Kraamzorg is ontzettend belangrijk, en mensen met kinderen kunnen dit zeker beamen.

Vriendelijke groet, een kraamverzorgster!

Glenn Mitrasing

5 september 2014

Mw Baarsma heeft wel vaker absurde adviezen gegeven. We wachten op het weerwoord van de andere econoom Marcel Canoy die sinds kort lid is van de Commissie Pakket van het ZiN.

Lien Hersbach

6 september 2014

Teken de petitie: Hou kraamzorg in het basispakket. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn!!!

www.kraamzorg.petities.nl

Lien Hersbach

6 september 2014

Teken de petitie: Hou kraamzorg in het basispakket. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn!!!

www.kraamzorg.petities.nl

Lien Hersbach

6 september 2014

Teken de petitie: Hou kraamzorg in het basispakket. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn!!!

www.kraamzorg.petities.nl

Lien Hersbach

6 september 2014

Teken de petitie: Hou kraamzorg in het basispakket. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn!!!

www.kraamzorg.petities.nl

Top