ACTUEEL

‘Apotheker moet beter toezien op instellingen’

De controle op medicijnen is in veel zorginstellingen te vrijblijvend. Dat vindt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Apothekers moeten daarom beter toezicht gaan houden op zorginstellingen zonder eigen apotheek.

Momenteel is er volgens ZN te weinig concreet omschreven, wat consequenties kan hebben voor de medicijnveiligheid van verzekerden. Bovendien kunnen zorgverzekeraars niet controleren of instellingen voldoen aan de veldnormen op dit gebied. ZN vraagt daarom de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) in een brief om een toetsingskader te ontwikkelen.

Deze kwestie heeft betrekking op zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), privéklinieken, AWBZ- en ggz-instellingen zonder eigen apotheek. Het toezicht door apothekers bij deze instellingen is tot nu toe weinig concreet omschreven, vindt ZN. Het toezicht heeft daardoor een te vrijblijvend karakter en kan grotendeels naar eigen inzicht ingevuld worden door elke openbaar apotheker.

Medicatiebewaking

Dit leidt volgens ZN tot potentieel gevaarlijke situaties. Om hun gelijk te staven haalt ZN verschillende voorbeelden aan. Zo komt het volgens ZN vaak voor dat op één locatie zowel verpleeghuis- als verzorgingshuiscliënten verblijven. Als buiten kantooruren een verzorgingshuiscliënt medicatie nodig heeft wordt deze regelmatig uit de voorraad van het verpleeghuis genomen, zonder dat de benodigde medicatiebewaking hiervoor geregeld is.

Ook kent ZN voorbeelden van instellingen die anesthetica geleverd krijgen zonder dat een anesthesist aanwezig is. Bovendien is er geen protocol beschikbaar voor distributie van medicatie in de instelling en geen borging van het benodigd kwaliteitssysteem. Diverse medicatie gerelateerde processen worden niet adequaat uitgevoerd en medicatieveiligheid bij de bron is daardoor onvoldoende geborgd.

Bewaren

Daarnaast wordt medicatie volgens ZN onder verkeerde omstandigheden opgeslagen. Het gaat hierbij onder meer om het niet volgens het first-in-first-out principe inruimen van medicatie, het ontbreken van adequate temperatuurbewaking en het niet consequent en traceerbaar uitvoeren van de vervaldatumcontrole.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top