ACTUEEL

‘Politiek moet einde maken aan falend toezicht’

De politiek moet nu serieus werk maken van medische kwaliteitsborging en patiëntveiligheid en niet langer genoegen nemen met vage toezeggingen van het ministerie of  uit het veld.  Deze oproep deed de commissie Lemstra bij de presentatie van het rapport over de disfunctionerende neuroloog Jansen Steur.

Falend toezicht

De commissie constateert in En waar was de patiënt…  dat de primaire verantwoordelijkheid in de affaire bij de disfunctionerende specialist Ernst Jansen Steur ligt, maar maakt ook duidelijk dat de mate en duur van het disfunctioneren voor een belangrijk deel is terug te voeren op falend toezicht. Daarbij hebben zowel Jansen Steurs naaste collega’s in de maatschap, de medische staf, de raad van bestuur en de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) steken laten vallen.

Affaire kan overal gebeuren

Hoe “triest” en “schokkend” de affaire in het Medisch Spectrum Twente (MST) ook is, volgens de commissie kan een dergelijk disfunctioneren “zich overal voordoen”. De commissie roept daarom de politiek op om nu harde maatregelen te treffen. Met het oog hierop doet de commissie verschillende aanbevelingen. Zo moet de inspectie afstappen van het gelaagd toezicht, waarbij pas actie wordt ondernomen als er signalen uit het veld komen. Niet alleen moet de inspectie volgens Lemstra proactief de kwaliteit bewaken, ook moet de inspectie meer werk maken van het toetsingskader voor disfunctioneren.

Specialisten aanpakken

Lemstra pleit ook voor het aanpakken van de autonome positie van medisch specialisten binnen ziekenhuizen.  “Ook dokters hebben leiding nodig”, aldus Lemstra bij de presentatie. “Er moet per vakgroep een baas of bazin kom die door heeft wat er tussen de artsen speelt en hoe een ieder functioneert.”   Daarnaast moeten kwaliteitssystemen zo worden aangepast dat mogelijke misstanden niet alleen worden gesignaleerd, maar dat er ook wordt gereageerd op zulke signalen.  “Vaak zijn er signalen, maar daar wordt geen donder mee gedaan”, aldus Lemstra.

Oproep aan politiek

Lemstra besloot zijn presentatie met een rechtstreekse oproep aan de politiek. “De Tweede Kamer heeft op 10 september een debat met minister Klink over patiëntveiligheid. Ik hoop dat de politiek niet akkoord gaat met vage toezeggingen. Er moet nu echt iets gebeuren willen we de veiligheid van de patiënt zeker stellen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top