ACTUEEL

Kankerzorg UMC’s scoort bovengemiddeld

Kankerzorg UMC’s scoort bovengemiddeld

De kankerzorg van de universitaire medische centra (umc’s) scoort op het criterium overleving gemiddeld dan wel bovengemiddeld ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU).

De overlevingscijfers die de NFU nu via een website nu openbaar heeft gemaakt hebben betrekking op twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker. Deze cijfers zijn vergeleken met de landelijke gemiddelden voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Late stadia

Ondanks hun vaak zware patiëntenpopulatie zitten de UMC’s bij de onderzochte kankersoorten veelal op of boven de gemiddelde overleving. Wat opvalt is dat de UMC’s met name bovengemiddeld scoren waar het patiënten in latere stadia van hun ziekte betreft. Dit lijkt te suggereren dat de UMC’s hun rol als academische expertisecentra waarmaken. Wel past de kanttekening dat de overleving in late stadia van de ziekte sowieso  laag ligt en kleine aantallen patiënten betreft. Dit kan zorgen voor statistische vertekening.

Groot verschil

Mede om deze reden maant NFU-voorzitter Guy Peeters tot voorzichtigheid. "In de meeste gevallen liggen de overlevingscijfers van de verschillende kankerpatiënten rond het gemiddelde voor Nederlandse ziekenhuizen”, aldus Peeters bij de presentatie van de cijfers. “In een aantal gevallen scoren de UMC’s inderdaad significant beter dan het landelijk gemiddelde. Maar vóór patiënten, verwijzers of verzekeraars hier conclusies aan kunnen verbinden moeten nog meer achterliggende cijfers worden geanalyseerd. Zo kan een verschil in de samenstelling van een patiëntenpopulatie van een umc, naar bijvoorbeeld ernst van de ziekte in combinatie met andere aandoeningen, een groot verschil maken in de uitkomst."

Transparantie

Het belang van de cijfers ligt volgens Peeters vooralsnog op een ander vlak. "Deze cijfers zijn een eerste belangrijke stap op weg naar verdere transparantie in de zorg", aldus Peeters. Deze mening wordt gedeeld door Anemone Bögels van de patiënten-federatie Leven Met Kanker: "Transparantie tussen ziekenhuizen zorgde al voor collegiale druk tussen artsen om de prestaties te verbeteren. Nu de resultaten helemaal openbaar worden krijgen patiënten ook iets te kiezen als zij dat willen. Maar boven alles creëren de umc's vertrouwen met deze openheid, of de resultaten nu op of boven het gemiddelde liggen."

Voor de NFU is transparantie in de kankerzorg voor de komende jaren een strategisch speerpunt. De NFU voorziet dat de kankerzorg steeds meer georganiseerd gaat worden in netwerken. Om deze netwerken goed te laten functioneren is het voor zowel patiënt als medisch specialist van belang om meer en scherper inzicht te hebben in de kwaliteit van zorg in elk van de schakels.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

11 september 2014

Het zou mooi zijn als de transparantie ook vermeldt hoe de patiënten meebeslissen over de behandeling en het onderzoek. Meebeslissen betekent dat er meer rekening zal worden gehouden met de wensen van de patiënt en dat verhoogt vervolgens de betrokkenheid en therapietrouw.
Die investering loont, met betere en snellere zorg als uitkomst.
Veronica van Nederveen,
PA Inspire2Live

Top