ACTUEEL

Centrum voor doven vestigt zich in Zwolle

De organisaties voor doven en slechthorenden Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie zijn per 1 januari 2009 gefuseerd tot KEG Viataal Groep. De nieuwe organisatie is in Zwolle gevestigd. Door de fusie ontstaat een landelijke expertiseorganisatie op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor doven, slechthorenden en mensen met een ernstige beperking in communiceren of met spraak/taalproblemen.

Efficiënt

Door de fusie blijven zorg en begeleiding nabij huis toegankelijk voor kleinere doelgroepen. Verder kan de nieuwe organisatie sneller inspelen op ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs en zorg.

Banenbehoud

De fusie zal niet tot gedwongen ontslagen leiden, doordat de organisaties hun eigen klanten behouden en bestaande organisatiestructuren grotendeels in stand blijven. In december 2007 heeft de bestuurlijke fusie reeds plaatsgevonden. In 2008 heeft de organisatie zich grondig voorbereid op de juridische fusie die nu een feit is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top