ACTUEEL

KNMP: begeleiding apotheker uit eigen risico

Apothekersorganisatie KNMP wil dat begeleiding door apothekers bij medicijngebruik uit het eigen risico wordt gehaald, zeker nu het kabinet aankoerst op het verder verhogen daarvan.

Zo bepleit de KNMP op Prinsjesdag, 16 september.

Zorgmijden

Door het hogere eigen risico gaan met name chronisch zieken meer betalen, met het risico op zorgmijden. Patiënten vinden het onbegrijpelijk dat de huisartsenzorg niet in het eigen risico valt en de apothekerszorg wél, aldus KNMP.

Tijdsdruk

De KNMP steunt het kabinet wel in het streven naar nauwere samenwerking op lokaal niveau tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en apothekers. Maar de KNMP hekelt de vele regelgeving van overheid en verzekeraars. De uitleg daarover vraagt veel tijd. Dat gaat ten koste van de aandacht en de apotheekzorg voor patiënten. Bovendien lopen hierdoor de wachttijden in de apotheek op.

Uit onderzoek van de KNMP blijkt dat bijna 93 procent van de apothekers te weinig tijd en ruimte heeft om aandacht te schenken aan bijvoorbeeld innovatie, medicatiebeoordelingen van patiënten of uitbreiding van de samenwerking met andere zorgverleners.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top