ACTUEEL

Plannen voor aanpak hepatitis B en C

Op de Nationale Hepatitisdag, 16 september, is de Denktank Hepatitis C gelanceerd. Deze gaat een landelijk praktijkplan opstellen om de zorg voor hepatitis C te verbeteren. En in 2015 gaat het RIVM een Nationaal Hepatitis Plan ontwikkelen. Aids Fonds en Soa Aids Nederland zullen daar aan bijdragen.

Onder leiding van De Argumentenfabriek, een onafhankelijk analysebedrijf, bereidt een denktank van hepatitis C-deskundigen handvatten voor het actieplan voor. Doel is om, los van de belangen van individuele partijen en onafhankelijk van financier Abbvie een gezamenlijke en gedragen visie te ontwikkelen op hepatitis C-zorg in Nederland. Randvoorwaarden daarbij zijn dat VWS een hepatitis C-screening onder de wet bevolkingsonderzoek brengt en dat de farmaceutische industrie in gesprek gaat over prijsstelling.

Gezondheidsraad

De denktank zal ook pleiten voor een gecombineerde screening HIV, hepatitis B en C. Op dit moment ontbreekt het in Nederland aan een programmatische landelijke aanpak van het opsporen van chronische infecties met hepatitis B en C. De Gezondheidsraad komt in 2015 met een advies hierover. Het Aids Fonds en Soa Aids Nederland zijn graag bereid expertise te leveren voor het bereiken van doelgroepen, het ontwikkelen van interventies op maat en het ondersteunen van professionals bij de opsporing.

Nieuwe medicatie

De ervaring leert dat je de volksgezondheid kunt beschermen door acute infecties zo snel mogelijk te behandelen en daarmee verdere transmissie te voorkomen. Nieuwe medicatie voor hepatitis C, die binnenkort beschikbaar komt, maakt dit mogelijk. Op dit moment bestaat er nog geen goed beleid om acute infecties met hepatitis C snel op te sporen en te behandelen, waardoor transmissie kan worden voorkomen. De nieuwe medicatie moet beschikbaar komen voor de behandeling van alle mensen met hiv, bij wie veel co-infecties met hepatitis C voorkomen. Ook moet de medicatie strategisch worden ingezet voor de preventie van verdere transmissie van hepatitis C.

Kans op genezing

In Nederland hebben naar schatting 28.000 mensen hepatitis C. Jaarlijks overlijden naar schatting vijfhonderd mensen er aan. Waar andere infectieziekten, systematisch worden bestreden, ontbreekt zo’n aanpak voor hepatitis C. Verschillende farmaceuten brengen nieuwe geneesmiddelen voor hepatitis C op de markt. De kans op genezing wordt hierdoor significant vergroot, naar meer dan 95 procent. De komst van nieuwe geneesmiddelen vraagt om kritische herbezinning op de zorg voor hepatitis C.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top