ACTUEEL

Patiënt wil dokter niet ‘lastig vallen’

De helft van de patiënten ervaart barrières in een gesprek met een arts. Ruim een derde wil daarvoor zelfs hulp. Met simpele interventies zou hier al veel in kunnen verbeteren, stellen onderzoekers van het NIVEL en AMC in het wetenschappelijke tijdschrift Health Expectations.

Een deel van het probleem ligt bij de patiënt zelf, zo constateren de onderzoekers. De meeste patiënten willen niet lastig zijn, ze hebben het idee dat er te weinig tijd voor ze is of ze herinneren zich hun vragen pas na het consult. “Er blijft altijd maar die grote afstand of dat ontzien van de dokter”, zegt NIVEL-programmaleider Sandra van Dulmen. “Patiënten zijn bang dat de dokter het te druk heeft, ze zien de volle wachtkamer en ze maken hun eigen behoefte ondergeschikt aan de agenda van de dokter.”

Bewustzijn

“Artsen moeten zich ervan bewust zijn dat dit leeft bij patiënten”, vindt Van Dulmen. “Ze moeten meer moeite doen om na te gaan of patiënten al hun vragen hebben gesteld en aangeven dat er in het consult ruimte is om vragen te stellen. Patiënten aan de andere kant kunnen beter beslagen ten ijs komen en vragen voorbereiden. Artsen zouden ze gericht op kwalitatief goede informatie kunnen wijzen op internet of op papier, informatie die patiënten vóór het consult kunnen bekijken om zich daarop voor te bereiden. Nu gebeurt het nog te vaak dat een patiënt een medische term niet begrijpt, zonder dat hij de mogelijkheid krijgt dat te zeggen.”

Verpleegkundige

“Opmerkelijk is dat patiënten minder barrières ervaren bij verpleegkundigen dan bij huisartsen en medisch specialisten”, stelt Van Dulmen. “Uit eerder onderzoek is bekend dat ze verpleegkundigen als laagdrempeliger ervaren. Mogelijk hebben ze bij een verpleegkundige minder het idee dat er ‘te weinig tijd is’. Verpleegkundigen zijn bovendien vaker vrouw dan artsen, waardoor ze mogelijk vanuit zichzelf meer patiëntgericht communiceren.”

Sekseverschillen

Er zijn ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Emoties zoals angst of schaamte blijken vrouwen tijdens een consult met een arts vaker te belemmeren dan mannen. Van Dulmen: “Ook dit zijn dingen waar je rekening mee kan houden, als je patiënten probeert te helpen voor het consult. Dat kan heel effectief zijn. Er is bijvoorbeeld bewijs uit onderzoek dat hulp aan diabetespatiënten om informatie van hun arts te verhelderen, resulteerde in betere controle van hun bloedsuikerwaarden.”

 

Het Radboud REshape & Innovatie Centrum houdt op 30 oktober samen met de Internationale Luister Associatie en Skipr een congres rond het thema ‘luisteren’ met als titel ‘Transforming Healthcare through the Power of Listening’

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

23 september 2014

Hoe verbaasd kun je zijn?

Dat tegen artsen meer dan tegen verplegers verplegers wordt opgekeken wordt, als je je afhankelijk voelt, als je kwetsbaar bent mbt je gezondheid? En dat daarmee patiënten minder mondig zijn dan ideaal en dat zij "genoegen" nemen met een gebrek aan informatie of informatie die zij niet begrijpen?

Hetzelfde Nivel beschrijft de CQ-index waaruit blijkt dat patiënten behalve de goede behandeling waarde hechten aan informatie en communicatie. En dat die aspecten door patiënten over het algemeen als zwaar ondermaats ervaren worden in vergelijking tot de kwaliteit van hun behandeling.

Wie moet er nu wakker worden om patiënten aan betere informatie te helpen?

Hoe je het ook wendt of keert: toereikend ervaren, en effectief ontvangen informatie moet een sterk te verbeteren norm zijn voor alle zorgverleners.

En ja dat kun je doen door patiënten op te voeden, én door ze anders te informeren dan nu, én door anderen dan alleen de dokter, en zo vele varianten meer.

Maar beter móet het. En beter informeren is wel het eenvoudigste om te verbeteren, als je de waarde ervan maar juist waardeert!

Top