ACTUEEL

Oudere weet niet wat wetgeving voor hem betekent

Ruim 70 procent van de ouderen weet niet wat de veranderingen in de wetgeving over langdurige zorg betekenen voor hun eigen thuissituatie. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer ThyssenKrupp Encasa, ANBO en de Radboud Universiteit Nijmegen. Aangezien het onderzoek is uitgezet onder doorgaans goed geïnformeerde ANBO-leden, vermoedt de belangenbehartiger dat het percentage ouderen dat onvoldoende zicht heeft op de toekomstige situatie, onder de volledige seniorenpopulatie nog hoger ligt.

Behalve naar wetgeving, vroegen de onderzoekers ouderen ook naar langer thuis wonen, aanpassingen in huis en de bijbehorende budgetten. Uitkomst: senioren zijn er niet op tegen om langer thuis te wonen. Van de respondenten geeft driekwart aan tevreden te zijn over de huidige woonsituatie. Ongeveer twee derde van de ondervraagden twijfelt echter of de woning op hogere leeftijd nog passend is.

Meebetalen 

Veel senioren zijn bereid extra te betalen om langer thuis te kunnen wonen. Zo wil ruim de helft extra betalen voor huishoudelijke hulp. Bijna driekwart van de respondenten is bereid om extra te betalen voor medische diensten en hulpmiddelen. Gemiddeld willen mensen, afhankelijk van de dienst, maandelijks zelf een kleine 40 euro tot 95 euro extra bijdragen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top