ACTUEEL

Ambulancecoöperatie verzet zich tegen commercie

Ambulance Oost, de Regionale Ambulancevoorziening IJsselland en UMCG Ambulancezorg gaan samenwerken in de coöperatie Axira om aansturing door internationale, commerciële bedrijven weren. De organisaties willen de regionale ambulancezorg versterken door samenwerking op het gebied van zorgvernieuwing, opleidingen, materieelontwikkeling, ICT en inkoop.

Nieuwe aanbestedingsregels

De organisaties hopen meer vernieuwingen in de ambulancezorg mogelijk te maken en medewerkers meer en nieuwe kansen te bieden in hun loopbaan. Daarnaast moet de ambulancezorg in Noord- en Oost-Nederland regionaal verankerd blijven, ook als de overheid de nieuwe vergunningen voor ambulancezorg toekent. Axira wil dat de ambulancezorg dichtbij de zorgvragers, ketenpartners en regionale overheden staat en ziet hierin geen ruimte voor internationale, commerciële bedrijven. Axira vindt dat rendementen moeten terugvloeien in de ambulancezorg.

‘Commercie buiten de deur houden’

SP-Kamerlid Henk van Gerven denkt dat commerciële bedrijven geen toevoeging zijn op de ambulancesector. “De ambulancezorg is niet gebaat bij ondernemingen uit die alleen voor de winst gaan. Kwaliteit en zorg voor de patiënt moeten op de eerste plaats staan.” Minister Ab Klink van VWS zou het geen probleem vinden als commerciële en buitenlandse aanbieders vergunningen krijgen voor ambulancevoer onder de nieuwe Wet Ambulancezorg. Van Gerven: “Wat Klink betreft mogen grote bedrijven uit Texas en Amerika hier in Nederland de ambulancezorg aanbieden. Dat is absurd. Iedereen snapt dat daarmee heel andere belangen worden gediend, dan het belang van de patiënt.”

De drie Axira-leden verzorgen ambulancevervoer voor ruim 1,7 miljoen inwoners in het gebied tussen Assen, Zwolle en Enschede. Jaarlijks voeren zij bijna 100.000 ambulanceritten uit. Gezamenlijk Axira  is in gesprek met andere regio’s over aansluiting bij de coöperatie. Bekijk de YouTube-filmpjes over Axira.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top