HRM

Nieuwe cao VVT na monsteronderhandelingen

Nieuwe cao VVT na monsteronderhandelingen

Na maandenlange onderhandelingen en grote onrust op de werkvloer hebben vakbonden en werkgevers in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg een cao-akkoord bereikt. Het akkoord voorziet in een loonstijging van 2 procent, een minimumsalaris en het terugdringen van flexibele contracten.

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 430.000 zorgmedewerkers en loopt van september 2014 tot 1 april 2016. Het akkoord is door alle vakbonden ondertekend, inclusief Abvakabo FNV. De grootste vakbond boycotte geruime tijd het overleg. Tezelfdertijd organiseerde Abvakabo FNV door heel Nederland protestacties binnen zorginstellingen.
Ook tussen werkgeversorganisaties ActiZ en BTN boterde het lange tijd niet. In januari sloot BTN zelfs een separate cao met Abvakabo FNV, terwijl ActiZ eigen afspraken maakte met NU’91, FBZ en CNV Publieke Zaak.

Complex

Onder voorzitterschap van oud-politicus en commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar zijn de cao-onderhandelingen nu toch tot een gemeenschappelijk goed einde gebracht. “Na dertien intensieve onderhandelingsdagen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Jacques Tichelaar is het onderhandelaars akkoord gesloten”, laten de betrokken partijen weten. “Tichelaar was gevraagd het cao-proces te begeleiden vanwege de complexiteit van het proces. Alle betrokken zijn blij dat zij tot dit akkoord zijn gekomen. Zij danken Jacques Tichelaar voor zijn begeleiding.”

Trendbreuk

In een eigen verklaring laat Abvakabo FNV weten het cao-akkoord als een trendbreuk te zien. “Eindelijk wordt er een eind gemaakt aan de race naar beneden die zich in de huishoudelijke thuiszorg voltrekt”, aldus de vakbond. De vakbond doelt hiermee op de thuiszorgmedewerkers die de afgelopen periode salaris in hebben moeten leveren omdat ze in een lagere loonschaal waren beland. Op grond van de nieuwe cao krijgen ze dit in stappen weer terug. Ook komt er een minimumsalaris dat medewerkers voor verdere ‘loondump; behoedt.

Daarnaast regelt de cao dat zorgmedewerkers bij contractwisselingen als gevolg van aanbestedingen al hun rechten behouden. Bovendien zijn er afspraken gemaakt om de flexibilisering te beperken. Medewerkers die nu een nuluren- of minmaxcontract hebben krijgen een aanbod voor een normaal contract met een vast aantal uren. Ook  krijgen zorgmedewerkers meer zeggenschap over hun eigen werktijden.

Zware druk

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN noemen het akkoord van groot belang, “niet alleen om dat de VVT-sector een grote sector is, maar ook omdat de sector zwaar onder druk staat door de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg”.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top