ACTUEEL

Publiekscampagne VWS uitgesteld

De publiekscampagne van het ministerie van VWS over de veranderingen in de zorg start niet op 29 september. Dat heeft het ministerie vandaag besloten. De campagne start in oktober, maar het is nog niet bekend wanneer precies.

De campagne vraagt op enkele onderdelen nog extra voorbereiding, zo legt een woordvoerster van VWS uit.

Voorlichten

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft in de Tweede Kamer aangekondigd dat de campagne in oktober van start gaat. Het is de bedoeling om via radio, televisie, dagbladen en vakbladen zoveel mogelijk mensen voor te lichten over de veranderingen in de zorg. Er komen informatiefolders beschikbaar en er wordt een Informatiepunt langdurige zorg en jeugd ingericht met een gratis telefoonnummer.

Eerder was aangekondigd dat een advertentie in landelijke dagbladen in september gepubliceerd zou worden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Robert Stegwee

27 september 2014

Publiekscampagne is hoognodig, vooral ook vanuit de gemeentes. Maar wat moet er gebeuren als de staatssecretaris in de Eerste Kamer nog veranderingen toezegt, of als de Eerste Kamer helemaal niet akkoord gaat? Wat is dan de waarde van een publiekscampagne? Hadden we dit ook al niet meegemaakt bij de invoering van zorgverzekeringswet? En wat vond de Eerste Kamer er toen van? Tijdslijnen voor een zorgvuldige invoering inclusief goede voorlichting voor het publiek lijken niet te zijn gehaald.

V. Valk

29 september 2014

"Ja, hoor...bij de gemeentes is alles voor de transitie op orde" Ja, hoor...Iedereen die iets anders beweert dan Van Rijn is gek of wordt het wel op den duur. Zoiets als...het is blauw, maar als Van Rijn zegt dat het rood is, is het rood...gekmakend is dat. Als patiënt die er straks mee te maken krijgt, word je langzaam wanhopig van alle onzekerheid en vragen. Dan is er nog de groep mensen met psychiatrische handicaps en psychische problemen die het hardst gepakt worden in deze transitie en wiens recht op zorg nu en de toekomst onzeker is. Overgeleverd aan de grillen van steeds weer nieuwe onervaren ambtenaren en politieke kleuren. Je zult bijvoorbeeld maar autisme hebben waarbij voorspelbaarheid en structuur de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen functioneren. Het uitstellen van de publiekscampagne is de zoveelste act van Van Rijn dat hem aan de mensen die zorg nodig hebben, niets gelegen is. Van Rijn is niets meer dan een meedogenloze boekhouder!

Top