Finance

Klink verruilt hardheidsclausule voor brede regeling

Minister Klink van volksgezondheid ziet af van de invoering van een hardheidsclausule voor instellingen die worstelen met de gevolgen van het nieuwe kapitaallastenregime. In plaats daarvan werkt Klink aan een bredere overgangsregeling, die rond 1 oktober klaar moet zijn.

Boekwaardeprobleem

Met de nieuwe regeling wil Klink niet alleen de gevolgen van het nieuwe kapitaallastenregime ondervangen, maar ook het zogeheten boekwaardeprobleem aanpakken.  “Mede in het licht van de financiële crisis en de voorziene invoering van prestatiebekostiging in 2011 ben ik er gaandeweg van overtuigd geraakt dat niet kan worden volstaan met een nadere invulling van een specifieke hardheidsclausule”, aldus Klink in een brief aan de Kamer.

Meer tijd

Klink merkt overigens wel op dat de nieuwe overgangsregeling “uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden” moet passen. Ook betekent de nieuwe aanpak dat instellingen die negatieve gevolgen van het nieuwe bouwregime ondervinden nog weer langer moeten wachten op duidelijkheid.  “Deze aanpak vergt iets meer tijd en overleg”, erkent Klink. “Maar ik ben er van overtuigd dat instellingen hiermee meer duidelijkheid en zekerheid wordt geboden voor de oplossing van hun probleem.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top