Finance

Effect onterechte declaraties op ziekenhuizen is gering

Effect onterechte declaraties op ziekenhuizen is gering

Uit zelfonderzoek van ziekenhuizen blijkt dat de omvang van onterechte declaraties in 2012 en 2013 minder dan een half procent per jaar is. In totaal zullen ziekenhuizen ongeveer 125 miljoen euro moeten terugbetalen, zo is de verwachting. Dit drukt nauwelijks op het resultaat en de liquiditeitspositie van de ziekenhuizen.

Zo blijkt uit de kwartaalcijfers van de Financiële Zorgthermometer die de vereniging HEAD en Finance Ideas eind september publiceerden.

Jaarrekeningen

“De omvang van de foutieve declaraties is aanzienlijk, maar het is een logisch gevolg van het achteraf verscherpen en met terugwerkende kracht toepassen van de richtlijnen door de NZa”, zegt Ellen Kalkhoven, voorzitter van de vereniging HEAD. De ziekenhuizen moesten voor 1 september hun declaraties opnieuw beoordelen aan de hand van de verscherpte voorschriften van de NZa. Accountants weigerden namelijk begin dit jaar de jaarrekeningen van ziekenhuizen te ondertekenen, omdat er onduidelijkheid was over declaratieregels en –afspraken.

Controleplan

De minister gaf de ziekenhuizen vervolgens de mogelijkheid tot zelfonderzoek, op basis van een lijst van 22 onderzoekpunten van de NZa. De NVZ, NFU en ZN hebben daarvoor een Controleplan Correct Declareren opgesteld. Het betreft bijvoorbeeld het onterecht vastleggen van polikliniekbezoek, meerdere bezoeken op één dag telt uiteindelijk als enkel bezoek. Of het doorberekenen van dagverpleging tijdens een klinische opname.

De termijn om jaarrekeningen te deponeren werd voor de ziekenhuizen die van de mogelijkheid gebruik maakten verlengd tot half december. Na 1 september stellen ziekenhuizen en zorgverzekeraars vast hoeveel de ziekenhuizen moeten terugbetalen. De precieze bedragen worden nog bekend gemaakt.

Effect

De verwachtingen zijn 125 miljoen in totaal. De 160 instellingen die zijn meegenomen in het periodieke onderzoek van HEAD en Finance Ideas verwachten dat dat geen grote financiële gevolgen gaat hebben. Het effect op de jaarrekening 2013 is 0,92 procent, oftewel 0,46 procent per jaar. “Hoewel de omvang van onterechte declaraties aanzienlijk is, zullen financiers opgelucht ademhalen dat het effect op het resultaat en de liquiditeit voor het merendeel van de ziekenhuizen beperkt is”, zegt Pim Diepstraten, directeur zorg van Finance Ideas.

Kostenplafond

Dat die effecten zo gering zijn komt doordat ziekenhuizen in 2012 en 2013 meer hebben gedeclareerd dan het met zorgverzekeraars afgesproken budgetplafond. Dat is trouwens niet zo ongebruikelijk. In 2014 verwachten ziekenhuizen het plafond te overschrijden met twee procent. Overschrijding van het kostenplafond treedt op als meer zorgvolume geleverd wordt dan afgesproken, of als de prijzen die ziekenhuizen en verzekeraars afspreken hoger zijn. Dat heeft te maken met het feit dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars pas later in het jaar de definitieve tarief- en productieafspraken afronden.

Verwachting

Naast de vragen over actuele ontwikkelingen, wordt bij de zorgfinancials elk kwartaal gepolst wat zij voor de ontwikkeling van het financiële resultaat en de reële omzet van hun organisaties verwachten. Vorig kwartaal spraken zij de verwachting uit dat de zorg naar een absoluut dieptepunt zal dalen. Die negatieve trend heeft zich dit derde kwartaal alleen maar doorgezet.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arend Jan Poelarends

26 september 2014

Effect gering...

Tenzij de contractplafonds of aanneemsommen op basis van deze uitkomsten alsnog neerwaarts worden bijgesteld.

Cyriel Rademacher

29 september 2014

Dat zou niet de bedoeling zijn Arend Jan Poelarends.

Top