ACTUEEL

Burgemeester mist creativiteit bij zorgaanbieders

Instellingen denken te zeer vanuit bestaande kaders en tonen te weinig creativiteit bij de overgang naar het nieuwe decentrale zorgstelsel. Dat betoogde burgemeester Hans Ostendorp van de gemeente Bunnik tijdens het SDB Bestuurderscongres dat op 26 september werd gehouden.

“Er is nergens nagedacht over hoe verbinding te maken met nieuwe financiers als de gemeenten”, aldus Ostendorp. “We moeten enorme slagen maken, maar we lopen bij de aanbieders tegen een muur aan.”

De aanwezige bestuurders reageerden vooral met verontwaardiging op Ostendorps woorden. “Gemeenten hebben geen inzicht in het proces van zorgaanbieders”, aldus een bestuurder van een landelijke aanbieder van forensische jeugdzorg. “Terwijl iedere gemeente zaken op een andere manier aanpakt. Prioriteiten worden door de gemeenten eenzijdig aan aanbieders opgelegd. Ook als je een bovenregionale voorziening bent moet je met iedere gemeenten apart een contract sluiten. In ons geval betekent dit dat we met 280 gemeenten moeten praten. Tot nu toe heb ik nog geen contract binnen.”

Ostendorp liet weten de frustratie in het veld te begrijpen. “De transitie gaat in een veel te rap tempo”, aldus Ostendorp. “Maar boosheid richting de gemeenten helpt zorginstellingen niet. Wij hebben de transitie niet bedacht, maar van ons wordt wel zorg op maat gevraagd. En dat is per gemeente nu eenmaal verschillend vanwege de bevolkingssamenstelling.”

Reactief 

De discussie sloot nauw aan bij het onderzoek “Parel in de zorg en toch failliet?!” dat SDB Groep tijdens het congres presenteerde. Uit het onderzoek, dat is gebaseerd op interviews met zeventig respondenten, komt onder meer naar voren dat de overgrote meerderheid van de zorgaanbieders inmiddels overtuigd is van de noodzaak tot verandering. Toch is hun optreden vooralsnog meer reactief dan proactief.

“Het volstaat niet meer om oude dingen beter te doen”, hield SDB-organisatieadviseur Karlijn Lammers jaar gehoor voor. “Om te overleven zullen zorgaanbieders nieuwe activiteiten en nieuwe verdienmodellen moeten ontwikkelen.”

Procesdenken 

Dit betekent binnen organisaties ook een cultuurverandering. Die cultuur moet ondernemender, flexibeler worden en gericht zijn op het ontplooien van talent in plaats van op het managen van competenties. “Zorgaanbieders moeten het statische lijn-staf-model loslaten en voor wat betreft hun bedrijfsvoering leren denken in processen”, lichtte SDB-organisatieadviseur Dineke Woonink de consequenties voor de bedrijfsvoering toe. “Denken in processen maakt namelijk dat je flexibel kunt reageren op veranderingen.” En verandering zal ook na 1 januari 2015 –als het wettelijke kader van het nieuwe zorgstelsel van kracht wordt- het dominante begrip blijven in de zorg, zo was de centrale boodschap van het SDB Bestuurderscongres.    

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

28 september 2014

Een vrijgevestigd verpleegkundige hoeft niet in lijn/staf of processen te denken. Alleen patiëntgericht denken en doen moet zo voldoende kunnen zijn. Bedrijfsmatig hulpverlenen is andere koek.

V. Valk

29 september 2014

Als patiënt/client mis ik al heel lang creativiteit bij zorgaanbieders. Het lukt ze niet om zelfs een simpele aanpassing aan mijn situatie te doen in het zorgaanbod. Dat noem ik ook gemis aan creativiteit. Vandaar dat ik kies voor een PGB.

Anthera Zantinge

29 september 2014

Dit is precies de reden waarom gemeenten er goed aan zouden doen om zelfstandige zorgprofessionals te betrekken bij de nodige kanteling. Als ZZP-er en PGB-begeleider vind ik het vanzelfsprekend om innovatief, creatief, zorgvraaggericht en flexibel te zijn. De zogenaamde 'kanteling' is al jaren mijn zorgverlenersdoel. De individuele zorgvragen van de client kleuren dit doel elke keer weer uniek in!
ZZP-ers doen niet anders dan procesdenken.....anders hebben zij geen werk!

Wijnand van Huut

30 september 2014

Helaas gaan de meeste gemeenten in hun aanbestedingen voorbij aan het MKB.
Vrijwel alle aanbestedingen zijn volledig geschreven naar de grote lokale partijen.
Innoverend vermogen zit in het MKB. Platte, marktgerichte organisaties waar geluisterd wordt naar de klant en waar de mensen in het veld optimaal gefaciliteerd worden. Het is voor deze ronde te laat, maar het wordt tijd dat zorgaanbieders en gemeenten met elkaar in gesprek gaan. Bovenstaande uitnodiging van de burgermeester is een mooie stap die weg op. Ik hoop dat een ondernemer de uitgestoken hand neemt.
Voor diegene die een creatief denkende en flexibele zorgaanbieder in de thuiszorg zoeken kan ik Goudzorg uit Gouda aanbevelen.

Top