Tech

Digitale dienstverlening in sociaal domein faalt

Digitale dienstverlening in sociaal domein faalt

Slechts 17 van de 403 Nederlandse gemeenten scoren een voldoende als het gaat om digitale dienstverlening binnen het sociaal domein. 120 gemeenten krijgen met een 3 of lager een zware onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer is een 4,3. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van digitale dienstverlener SIMgroep.

Vooral de e-dienstverlening, waarbij inwoners via de website bijvoorbeeld via een formulier een persoonsgebonden budget kunnen aanvragen komt nog maar mondjesmaat van de grond. Slechts 5 gemeenten scoren hierop volgens SIMgroep een voldoende. Bij 113 gemeenten is er helemaal geen mogelijkheid om een aanvraag te doen. Gemeenten scoren een stuk beter op informatievoorziening over het sociaal domein. Ruim de helft (228) van de gemeentewebsites voldoen op dit onderdeel en 62 sites werden zelfs als 'heel goed' beoordeeld.

De informatievoorziening en dienstverlening is in het onderzoek op negen onderwerpen gecontroleerd, te weten werk en inkomen, verslavingszorg, schuldhulpverlening, jeugdzorg, ouderenzorg, Langdurige zorg/Wmo, participatie, persoonsgebonden budget en kindermishandeling. Uit een analyse van de vindbaarheid en kwaliteit van de informatie blijkt dat gemeenten met name op het gebied van verslavingszorg, persoonsgebonden budget en ouderenzorg de inwoners nog onvoldoende informeren. De informatievoorziening rondom de Wmo is juist wel kwalitatief goed en goed vindbaar.

Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is volgens het rapport het verst gevorderd met de digitale dienstverlening en informatievoorziening, gevolgd door de gemeenten Den Haag, Wageningen Tilburg en Delft. De gemeente Den Bosch scoort het beste als er alleen naar de informatievoorziening wordt gekeken. Katwijk komt hierbij op de tweede plaats voor Rijswijk (ZH), Rijssen-Holten, Amersfoort en Spijkenisse.

Onderbezetting

Gemeenten die slecht scoren geven ondermeer aan dat er een gebrek aan focus en aandacht is voor het sociaal domein. Daarnaast is er vaak sprake van onderbezetting en zien velen de noodzaak om inwoners via de website te informeren simpelweg niet. Gemeenten die goed scoren, staan hier lijnrecht tegenover. De positieve uitschieters zien juist wel het belang van goede digitale informatievoorziening en dienstverlening, vaak op basis van eerdere projecten. Ook is er vanuit de organisatie op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau aandacht voor de kwaliteit van de diensten in het sociaal domein. Daardoor worden er ook voldoende middelen ter beschikking gesteld.

"De tijd begint te dringen", stelt Andrew Harijgens, Clusterleider Sociaal Domein bij SIMgroep. "Ons onderzoek is natuurlijk een momentopname, veel gemeenten zijn hard aan het werk om de informatievoorziening op orde te krijgen. Maar op dit moment is bij een te groot aantal nog weinig tot niets online terug te vinden." De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vanaf dat moment moeten inwoners terecht kunnen bij de gemeente voor alle vragen, meldingen en adviezen hierover.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn alle  403 gemeentelijke websites door SIMgroep op dezelfde wijze beoordeeld. De totale beoordeling wordt gevormd door zowel de informatievoorziening als de e-dienstverlening. SIMgroep is een ICT-bedrijf dat gespecialiseerd is in e-dienstverlening voor overheden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top