ACTUEEL

CZ breidt selectieve inkoop uit naar ggz

CZ breidt selectieve inkoop uit naar ggz

CZ gaat aan de hand van kwaliteitsnormen die de zorgverzekeraar met de patiëntenvereniging en experts heeft opgesteld, selectief inkopen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit betekent dat CZ volgend jaar met nog maar circa de helft van de behandelaars van eet- en persoonlijkheidsstoornissen een contract sluit.

In de medisch specialistische zorg koopt CZ al langer selectief in. Nadat CZ in 2010  voor het eerst kwaliteitseisen verbond aan de inkoop van borstkankerzorg, volgden kwaliteitssets voor andere aandoeningen. Nu breidt CZ deze aanpak ook uit naar de ggz. 

Omdat de ggz met de ontwikkeling van veldnormen en kwaliteitsindicatoren achter loopt bij de medisch specialistische ziekenhuiszorg heeft CZ vorig jaar in samenspraak met patiëntenvereniging LPGGZ, het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en de Nederlandse Academie Eetstoornissen een kwaliteitsbenchmark ontwikkeld.

Indicatoren

De benchmark vormde het startpunt voor de ontwikkeling van het selectieve inkoopmodel. In dit model weegt CZ zowel kwaliteitsindicatoren, structuurindicatoren als patiëntervaringen mee. Hierbij valt te denken aan behandelplanning, indicatiestelling, somatische screening, suïcide preventiebeleid en nazorg. Ook van belang is de vraag of er een multidisciplinair team is, wie hoofdbehandelaar is en hoeveel patiënten er behandeld worden. Om goede zorg te kunnen leveren moet een zorgverlener jaarlijks minimaal 1 patiënt met een ernstige eet- of persoonlijheidsstoornis behandelen. Zorgverleners die minimaal 12 patiënten behandelen krijgen van CZ het predikaat 'beste zorg'. met een ernstige eetstoornis.

Zorgaanbieders die op deze criteria niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen worden in 2015 niet meer gecontracteerd. Van de 170 behandelaars van persoonlijkheidsstoornissen die zaken deden met CZ, krijgen er nog maar 100 een contract. En van 58 behandelaars voor ernstige eetstoornissen, krijgen nog maar 39 een contract. Patiënten die willen dat CZ de rekening vergoedt, moeten naar één van de gecontracteerde behandelaars.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Prudon

5 oktober 2014

Weer een ivoren toren bedenksel van CZ. Alsof achter een eetstoornis niet een mens met complexe bestaansproblematiek schuilt, waar elke goede therapeut wel raad mee weet, en die bijgedragen heeft en blijft bijdragen aan de eetstoornis. Op die manier kunnen therapeuten hun therapeutisch repertoire niet uitbreiden, want ze worden vastgenageld op wat ze het jaar ervoor aan cliënten hebben gezien. Nooit gehoord van de vakliteratuur raadplegen, collega's om advies vragen, een nascholingstraining volgen? Ik ben benieuwd wat CZ gaat doen, als cliënten de beperkingen gaan doorkrijgen en voor een andere verzekeraar gaan kiezen.

M de Sterke

21 oktober 2014

Ik hoop inderdaad dat cliënten de beperkingen gaan doorkrijgen, overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Deze markt roept om door elkaar geschud te worden. www.openzorg.net richt zich op mensen die buiten de boot vallen door de invoering van de basis GGZ. Veel mensen hebben niet gelijk een ernstige stoornis maar zoeken hulp, een advies, een deskundig luisterend oor. Wij brengen zorg dichtbij en betaalbaar.

Top