ACTUEEL

ACM zet streep door capaciteitsoverleg

ACM zet streep door capaciteitsoverleg

Zorgaanbieders mogen geen onderling overleg voeren dan wel afspraken maken over de afbouw en ombouw van intramurale capaciteit. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een schrijven aan het veld weten.

Als uitvloeisel van de kabinetsplannen voor de langdurige zorg en het scheiden van wonen en zorg proberen veel zorgkantoren momenteel de toekomstige intramurale capaciteit vast te stellen. In het kader hiervan vragen sommige zorgkantoren aan zorgaanbieders om hun plannen te geven voor de afbouw en de ombouw per locatie. Ook komt het voor dat ze zorgaanbieders vragen om deze plannen met andere zorgaanbieders in de regio verder uit te werken. Andere zorgkantoren willen deze plannen in aanwezigheid van alle zorgaanbieders bespreken.

Negatieve beïnvloeding

ActiZ onderkent dat deze praktijken op gespannen voet met de mededingingswet staan, maar de brancheorganisatie veronderstelt dat er een beroep kan worden gedaan op uitzonderingsgronden. Dit is niet het geval, zo laat de ACM weten in antwoord op vragen van ActiZ. “Onderling overleg over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit, ook als dit in aanwezigheid van het zorgkantoor of de gemeenten is, leidt tot het risico dat er concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld die vervolgens de onderhandelingen met het zorgkantoor in negatieve zin beïnvloedt”, zo stelt de ACM. 

De ACM is met name bevreesd dat zorgaanbieders de markt onderling verdelen of zoals de kartelwaakhond het verwoordt “afspraken maken over wie welke capaciteit uit de markt haalt”. De ACM onderkent dat het zorgkantoor bij het uitvoeren van zijn regierol  behoefte heeft aan informatie. Het zorgkantoor moet zich van de ACM in dit geval individueel laten adviseren door aanbieders, potentiële toetreders en gemeenten. Gezamenlijke overleggen zijn echter uit den boze. Als zorginstellingen toch verzoeken krijgen van een zorgkantoor om onderling afspraken te maken of informatie uit te wisselen, dan moeten ze dit melden bij de  ACM of het ministerie van VWS, zo stelt de ACM.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Nobel

3 oktober 2014

Wat een dramatische waanzin is toch die zorgmarkt: overleg over zorgplanning als potentiële misdaad en het verplichte aangeven van collega's bij de ACM als of het criminelen betreft.

Zorgmarktfundamentalisten zullen ongetwijfeld trots zijn op deze vondst van orthodox-fundamentalistische leerzuiverheid. Vergeleken hiermee bestaat de Nederlandse biblebelt uit losgeslagen geloofsafvalligen,

Sterkte aan allen die proberen er in de zorg nog iets van te maken en die de voorspelbare schade voor patiënten en cliënten door dergelijke bezeten tegenwerking van Staatswege, proberen te beperken.

Diny Pubben

3 oktober 2014

Dit is misdadige waanzin.
Het gaat hier over mensen die vermalen worden door ondoordachte systemen.
Creatieve destructie, ik ruik de walging van Arthur Gotlieb, zorg gaat over zorgzaamheid, ACM.
Het zorgkantoor, dat spreekt over concurrentie gevoelige informatie en diezelfde zorgkantoren kieperen in 2015 alle privacy gevoelige informatie van alle Nederlandse burgers op de stoep van de gemeente.
En ondertussen zijn de wethouders op cursus en verdienen consultans bakken met geld.

Peter Koopman

5 oktober 2014

De zorgplicht ligt bij de zorgverzekeraar of bij het zorgkantoor. Wij, particuliere of bedrijfsmatige zorgaanbieders, waren vroeger verantwoordelijk voor de plaatselijke of regionale gezondheidszorg en soms voelen we ons dat nu nog, maar de bal ligt ergens anders. Ongevraagd ( en onbetaald ) advies geven over een verantwoordelijkheid van een ander hoeft niet en mag niet gecoördineerd.
Nieuwe tijden, zucht !

Top