ACTUEEL

Zorgtoeslag verdubbeld sinds introductie

De Rijksoverheid keerde vorig jaar ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dit is 0,3 miljard euro meer dan in 2012.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 3 oktober publiceerde.

Basispremie

In 2013 is 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd, een verdubbeling sinds de introductie in 2006. De toename is vooral toe te schrijven aan de stijging van de basispremie en het eigen risico voor de zorgverzekering. Om de toenemende kosten een halt toe te roepen, zijn de afgelopen jaren de criteria voor het ontvangen van een zorgtoeslag verscherpt.

Compensatie

Hierdoor nam het aantal huishoudens dat recht heeft op zorgtoeslag af, van 4,5 miljoen in 2012 tot 4,3 miljoen in 2013. Dat is 57 procent van alle huishoudens. Desondanks nam de totale uitgekeerde zorgtoeslag in 2013 met ruim een half miljard euro toe. Dit komt volgens het statistiekbureau vooral doordat de laagste inkomens dat jaar compensatie ontvingen voor de verhoging van het eigen risico.

Kinderopvang

Het Rijk keerde verder 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag, zes procent meer dan in 2012. De uitgaven voor het kindgebonden budget zijn vrij stabiel en bedroegen 0,9 miljard euro.

De uitgekeerde kinderopvangtoeslag daalde voor het vierde achtereenvolgende jaar. In 2013 ontvingen ouders 1,9 miljard euro steun voor kinderopvang, tegen bijna drie miljard euro in het recordjaar 2009. Deze ontwikkeling is het gevolg van een versobering van de kinderopvangtoeslag en de economische tegenwind van de afgelopen jaren. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top