ACTUEEL

Powered by

Lintje voor ‘bruggenbouwer’ Meurs bij jubilerend CMDz

Lintje voor ‘bruggenbouwer’ Meurs bij jubilerend CMDz

Hoogleraar Pauline Meurs heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor de manier waarop ze gedurende haar carrière bruggen heeft geslagen tussen wetenschap en praktijk.

Meurs ontving de Koninklijke Onderscheiding tijdens het jubileumsymposium van het Erasmus CMDz, waarvan zij Meurs samen met collega-hoogleraar Wilma van Scheer directeur is. Meurs werd in Rotterdam geroemd om haar verbindende kwaliteiten, het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee zij invulling geeft aan velerlei maatschappelijke, wetenschappelijke en politiek relevante functies. Sinds de start van haar carrière (1996) Meurs is een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Zij heeft een belangrijke impuls gegeven aan de professionalisering en maatschappelijke positionering  van zorgbestuurders.

Opleidingen

Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van november 1996 tot december 2008 bekleedde zij de NVZD-leerstoel op het gebied van management in de zorg. Ze stond aan de wieg van diverse postacademische opleidingen voor zorgmanagers en -bestuurders. Deze opleidingen zijn onder de impulsen van Meurs in 2003 samengebracht onder de vlag van het Erasmus CMDz.

In 1999 heeft Pauline Meurs de commissie Health Care Governance voorgezeten. De aanbevelingen van deze commissie hebben een essentiële rol gespeeld bij het opstellen van de Zorgbrede Governance Code, die enkele jaren later door de brancheorganisaties is uitgebracht. Meurs was van 1998 tot 2008 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ook was ze van 2007 tot 2013 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. In september 2007 werd zij benoemd tot voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Sinds 1 september is zij de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ).

Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Joke Zwanikken Leenders

6 oktober 2014

VAN HARTE GEFELICITEERD
Joke.en Goos Zwanikken

Top