ACTUEEL

'VWS moet inzetten op één hulpmiddelenzorgloket'

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) roepen VWS op te kiezen voor één loket voor alle hulpmiddelenzorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze partijen hebben hun standpunt al eerder bekend gemaakt, maar doen dit nu ook via de officiële weg in een brief aan het ministerie van VWS op 31 augustus.

Discussie over loket

De organisaties kunnen zich vinden in het advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om de hulpmiddelen te verstrekken via één loket. De cliënt staat zo centraal en de zorg wordt toegankelijker en duidelijker. Punt van verschil is dat CVZ de hulpmiddelen wil uitgeven via de gemeenten. ZN, de CG-Raad en de CSO vinden echter dat de hulpmiddelen via de zorgverzekeraar verstrekt moeten worden.

Zeven uitgangspunten

De drie organisaties zetten zeven uitgangspunten voor de hulpmiddelenzorg uiteen in de brief, te weten: één loket, integrale hulpmiddelenzorg, regie bij de eindgebruiker, kwaliteitsborging, rechtspositie van de cliënt, financiële consequenties voor de cliënt en een regelarme oplossing.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top