ACTUEEL

Zorgpad verhoogt kwaliteit borstkankerzorg

Ziekenhuizen kunnen de zorg voor vrouwen met borstkanker verbeteren door de invoering van ‘multidisciplinair zorgpaden’ in te voeren. Uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zorgpaden dragen met name bij aan betere naleving van de nationale richtlijnen voor borstkankerzorg.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat er sinds de invoering van het multidisciplinaire zorgpad borstkanker beduidend meer wordt getest op de agressiviteit van de tumoren. Op basis hiervan kan de arts in overleg met de patiënt besluiten tot een passender behandeling, waardoor de kans op genezing toeneemt.

Onnodige behandeling

Ook wordt er sinds de invoering van het zorgpad borstkanker meer onderzoek gedaan naar uitzaaiingen in de lymfeklieren. Informatie over de aanwezigheid van tumorcellen in de klieren is belangrijk, omdat de kansen op overleving in dat geval minder gunstig zijn. Wanneer de arts echter géén uitgezaaide tumorcellen vindt, is verwijderen van de lymfeklieren niet nodig. Dat is een groot voordeel voor de patiënt, omdat dat een vervelende bijwerking als lymfoedeem (vochtophoping) dan meestal kan voorkomen. In het algemeen vindt de patholoog bij circa 60 procent van de zogeheten ‘schildwachtklierprocedures’ geen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat zeven van de acht medische indicatoren sinds de introductie van het zorgpad zijn verbeterd, waardoor de zorg beter voldoet aan de richtlijnen. Naast de eerder genoemde punten nam het aantal borstkankeroperaties per chirurg toe en kregen patiënten iets vaker een specifieke, aanvullende behandeling na de operatie aangeboden. Het aantal her-operaties nam juist af.

Doorlooptijden

In wacht- en doorlooptijden signaleerden de onderzoekers eveneens verbeteringen. Het ging hierbij onder meer om kortere doorlooptijden tussen het eerste bezoek aan de polikliniek en de definitieve uitslag van de patholoog, eerste bezoek aan polikliniek en operatie en tijd tussen operatie en nabehandeling in de vorm van chemo dan wel radiotherapie. De eindconclusie van de onderzoekers luidt dat invoering van het zorgpad borstkanker en het multidisciplinair overleg, waarbij de specialisten samen de patiënten bespreken, de centrale sleutel vormt tot verdere verbetering van de zorg voor vrouwen met borstkanker.

Bijna alle ziekenhuizen in Nederland werken inmiddels met zorgpaden, waaronder een zorgpad voor vrouwen met borstkanker. Ziekenhuizen besteden daar veel aandacht aan sinds de invoering van normen van de Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos) in 2012.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top