ACTUEEL

'Perspectief gehandicapten moet in kwaliteitstoets’

De kwaliteit van de gehandicaptenzorg moet vanuit het perspectief van de gebruikers worden getoetst. De directeur van Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap, Mario Nossin, wil dat VWS dit verplicht. Dat zegt hij in het septembernummer van Markant.

Structureel en onafhankelijk

Perspectief heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het afbouwen van de subsidie voor de organisatie. VWS wil de positie van de cliënten laten versterken door de markt en heeft daarom een afbouwregeling ingesteld voor organisaties die geld krijgen uit het Fonds PGO. Nossin vindt dat de overheid ook verantwoordelijkheid moet nemen. Hij pleit voor structurele onafhankelijke evaluaties vanuit het gebruikersperspectief.

Subsidies op projectbasis

Nossin stelt dat door de bredere oriëntatie van Perspectief het moeilijk is om subsidies binnen te halen. De organisatie werd bij de start nog voor tachtig procent gesubsidieerd, nu is dat hooguit zestig procent. Perspectief komt nog wel in aanmerking voor subsidies op projectbasis. Nossin noemt dit in Markant een terugval.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kröber

4 september 2009

De Stichting Perspectief heeft in Nederland baanbrekend werk verricht op het terrein van kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. In plaats van kwantitatieve metingen die vaak een verstikkende bureacratische werking hebben op organisaties die ondersteuning bieden aan met mensen met een een beperking ( en wat heb je aan die 7,5 die iedereen heeft) , heeft stichting Perspectief een bruikbaar kwalitatief model geintroduceerd. Daarbij spelen mensen met een beperking zelf en hun belangenbehartigers een belangrijke rol. En zo hoort het ook. Jammer dat de overheid die zegt te hechten aan het verder verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking dit soort ' pareltjes' niet wat meer koestert en de know how die er zit bij Perspectief daarmee dreigt verloren te laten gaan. Een uitzondering op de regel zou hier op zijn plaats zijn geweest.

Top