ACTUEEL

ActiZ: Lastendaling is fabeltje van VWS

Er is geen sprake van administratieve lastendaling zoals VWS deze suggereert, stellen ActiZ en de aangesloten zorgondernemers. Volgens VWS is er sprake van een lastendaling van 32 procent. ActiZ kan dit niet plaatsen.

Toename regeldruk

De organisatie van zorgondernemers vindt het daarnaast volstrekt onbegrijpelijk dat VWS beweert dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een taak hebben om de regeldruk binnen de eigen organisatie en de sector te verminderen. ActiZ stelt dat de versnippering van de zorgfinanciering over meerdere stelsels de oorzaak is van de hoge administratieve regeldruk. De voorstellen van VWS op het gebied van governance zouden de regeldruk zelfs laten toenemen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Hermsen

6 september 2009

Met dezelfde verbazing heb ik hiervan kennis genomen. Onvoorstelbaar en ongefundeerd. Met Actiz ben ik van mening dat er eerder sprake is van een toename (misschien wel 32%). Nog verbazingwekkender is dat de bal weer bij ons wordt gelegd hieraan een einde te maken terwijl de oorzaken systemisch zijn. Verdeling van rollen, toezicht, regels op regels maken, wantrouwen in elkaar en partijen. Alles lijkt gericht op doelmatigheidsverbetering (niets mis mee) terwijl het effectiviteitsdebat nog niet wordt gevoerd. Uiteindelijk zijn de antwoorden op de vraag of we de goede dingen doen interessanter dan de vraag of we de dingen goed doen (doelmatigheid en de daarmee samenhangende extreme administratieve last).Pieter Hermsen

Meinsma

7 september 2009

Inderdaad zo ervaar ik het ook. Door de voortdurende stroom van wijzigingen in de zorg is er alleen maar een toename van administratieve lasten. Die tijd kan beter besteed worden aan aandacht voor de cliënt. En inderdaad wordt het tijd om de discussie te voeren over wat kwalitatieve zorg nu precies inhoudt in plaats van de papieren kwaliteit voortdurend na te jagen ten koste van het echte werk. Aandacht en tijd voor cliënten/patiënten wordt nu vervangen door protocollen, richtlijnen, papierbergen en vooral medicatie. Een gesedeerde patiënt klaagt niet.

Top