ACTUEEL

Zorg blind voor kwalen oudere gehandicapte

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben vaker dan gemiddeld last van obesitas en diabetes. Daarmee lopen ze meer risico op hart- en vaatziekten. Dat constateert Channa de Winter, arts verstandelijk gehandicapten bij Reinaerde. Toch worden deze risico's vaak over het hoofd gezien.

Hartinfarcten worden niet altijd herkend door artsen en andere zorgverleners omdat mensen met een verstandelijke beperking hun klachten niet of anders aangeven. Naast aangeboren risicofactoren en een ongezonde leefstijl krijgen mensen met een verstandelijke beperking bovendien vaak ten onrechte gedragsregulerende medicijnen voorgeschreven bij probleemgedrag als agressie en zelfverwonding. Deze medicijnen verhogen de kans op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

De Winter promoveerde  op 8 oktober aan de Erasmus Universiteit met een onderzoek naar cardiovasculaire risicofactoren bij ouderen met een verstandelijke beperking promoveerde. Tot voor kort werden verstandelijk gehandicapte ouderen niet of nauwelijks onderzocht op cardiovasculaire risicofactoren en werd er weinig aan preventie gedaan.

Niet eerder ontdekt

De uitkomsten van De Winters onderzoek onder ruim duizend ouderen met een verstandelijke beperking spreken boekdelen. In meer dan de helft van de gevallen die De Winter opspoorde, waren een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, diabetes en het metaboolsyndroom niet eerder vastgesteld. Aderverkalking werd vaak pas bij de studie voor het eerst ontdekt. Dit komt niet alleen doordat deze ouderen hun klachten anders uiten, maar ook omdat zij niet snel met hun vragen naar de huisarts gaan, en de risico's op de langer termijn niet overzien.

Zelfstandig wonen

Vooral mensen met een lichtere verstandelijke beperking, die zelfstandiger wonen en meer zelf doen lopen risico op obesitas, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, diabetes en het zogenoemde 'metaboolsyndroom.' Ook blijkt dat mensen met diabetes vaker last hebben van angstklachten.

Preventie

Volgens De Winter kunnen de risico's worden verminderd door preventie. Te denken valt aan het stimuleren van meer lichaamsbeweging en begrijpelijke voorlichting over gezond eten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top