Tech

Ouderenzorg laat 100 miljoen energiekosten liggen

Ouderenzorg laat 100 miljoen energiekosten liggen

De ouderenzorg besteedt jaarlijks circa 400 miljoen euro aan energiekosten. Alleen al met relatief eenvoudige kortlopende maatregelen kan dit bedrag met een kwart worden terug gebracht, constateren deskundigen in het blad voor zorgfinancials HEADline.

Volgens de auteurs is de energierekening in de ouderenzorg vaak een onderschatte kostenpost, die in vergelijking met andere branches hoog uitvalt. Dit heeft deels te maken met de hoge en constante warmtevraag door het jaar heen, maar is ook te verklaren uit het feit dat een groot deel van gebouwen slecht geïsoleerd is en draait op verouderde technologie.

Zorggeld

Dit alles leidt er toe dat de gemiddelde energiekosten per cliënt 156 euro per maand bedragen.  Dit komt overeen met wat een compleet gezin gemiddeld aan energiekosten kwijt is. Voor een alleenstaande oudere gaat budgetinstituut NIBUD uit van een kleine honderd euro per persoon. Afhankelijk van de zorgzwaarte variëren de vergoedingen per cliënt van 79 tot 116 euro per cliënt. Op grond hiervan concluderen de auteurs dat de budgetten voor energie in de ouderenzorg met ruim 50 procent worden overschreden. Die overschrijding wordt betaald “met geld dat oorspronkelijk voor de zorg was bedoeld”.

Terugverdienpotentieel

Uit een recent rapport van TNO blijkt volgens Headline dat de ouderenzorg een groot potentieel kent voor energiebesparing. Met relatief eenvoudige maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar kan de ouderenzorg 25 procent , oftewel 100 miljoen euro, op de energierekening besparen. Geavanceerde maatregelen en technieken zoals warmte-koude opslag, zonnecollectoren, PV-cellen en windturbines, kunnen zelfs een besparing van 45 procent opbrengen.

Uitgaande van de staat van onderhoud en de levensduur is een kwart van de circa 536 gebouwen in de ouderenzorg geschikt voor renovatie in combinatie met energiebesparende maatregelen.      

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top