Tech

Radboudumc monitort COPD-patiënt met 'zorgpatch'

Radboudumc monitort COPD-patiënt met 'zorgpatch'

Het Radboudumc en Philips hebben een prototype systeem aangekondigd om COPD-patiënten op afstand te kunnen monitoren. Via een ‘zorgpatch, een slimme pleister, wordt dag en nacht gezondheidsgegevens verzameld bij een patiënt om een volledige beeld te krijgen van de aandoening waar de patiënt aan lijdt.

Het systeem wordt gepresenteerd op Dreamforce 2014, een vierdaags conferentie in de San Fransisco over de toekomst van cloud, social, mobile en ‘connected’ technologie. Het systeem maakt gegevens die bij patiënten thuis worden geregistreerd beschikbaar voor de patiënt en zijn zorgverleners via een cloud-platform van Philips en twee daaraan gekoppelde apps. De apps zijn kort geleden goedgekeurd door de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA).

Gegevens

Bij de COPD-patiënt wordt de zorgpatch opgeplakt. Hiermee worden dag en nacht gegevens verzameld over de mate van fysieke activiteit, de ademhaling, hartritme en variaties in de hartslag. De patiënt kan op een tablet de gegevens inzien en delen. Daarnaast kan de zorgverlener ook inzicht krijgen in de gezondheidsdata van de patiënt. Via de app kunnen patiënt en zorgverlener ook met elkaar communiceren. Alle gegevens zullen worden getoond in het EPD van het Radboudumc.

COPD

In Nederland hebben ruim 320.000 mensen COPD. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 300.000 mensen met een zeer hoog risico op deze enstige longziekte, zonder dat zij dit zelf weten. COPD-zorg is lastig en vaak kostbaar, doordat veel patiënten door de progressieve aard van COPD uiteindelijk complexe behandelingen nodig hebben en regelmatig in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Een goede begeleiding van patiënten kan de kans op ziekenhuisopnamen verkleinen en hun kwaliteit van leven verbeteren.

De introductie van het systeem is de eerste stap in een nieuw samenwerkingsverband tussen Philips en het Radboudumc rondom de toepassing van mobiele, digitale en cloud-technologieën om de behandelresultaten, zorgcoördinatie en de zelfredzaamheid van patiënten gedurende hun hele zorgtraject te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top