ACTUEEL

Veld valt over macht zorgverzekeraars

Veld valt over macht zorgverzekeraars

Zorgconsumenten en zorgprofessionals raken gefrustreerd over de invloed van de zorgverzekeraars. Met name de eenzijdige aandacht voor kostenbeheersing en het gebrek aan transparantie storen de stakeholders. Om die reden zou de overheid de zorgverzekeraars steviger moeten optreden.

Een en ander blijkt uit de Zorgmonitor 2014 die TNS NIPO heeft uitgevoerd. Volgens het onderzoeksbureau stoort 61 procent van de zorgprofessionals zich aan de macht van de zorgverzekeraars. Van de consumenten is dit 32 procent.

Kwaliteit

In de ogen van de overgrote meerderheid van de geënquêteerden is de overheid en niet de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. In dit verband kijkt 73 procent van de consumenten naar de overheid en 79 procent van de zorgprofessionals. Slechts 16 procent van de zorgconsumenten en 40 procent van de zorgprofessionals vindt de zorgverzekeraars primair verantwoordelijk.

Ook vinden de zorgconsumenten de zorgverzekeraars onvoldoende transparant over de kwaliteit van ingekochte zorg. Zorgconsumenten hebben daardoor onvoldoende zicht op verschillen in kosten tussen zorgaanbieders en behandelingen. Dit geldt in nog sterkere mate voor de uiteindelijke totale kosten van behandeltrajecten.

Hoewel de meerderheid van zorgconsumenten en zorgprofessionals (78 procent) tevreden is over het peil van de Nederlandse gezondheidszorg, zien beide groepen grote bedreigingen. Zorgconsumenten denken hierbij vooral aan bezuinigingen (47 procent) en hoge kosten voor de patiënt (35 procent). Zorgprofessionals noemen na de invloed van zorgverzekeraars bureaucratie (50 procent) en bezuinigingen (23 procent) als grootste problemen.

Zorgmijding

Uit de Zorgmonitor komt naar voren dat een groeiend aantal zorgconsumenten wel eens zorg mijdt. Driekwart van de zorgprofessionals zegt het idee te hebben dat in 2014 minder patiënten van de zorg gebruik hebben gemaakt als gevolg van de hoge kosten. Zowel zorgconsumenten (83 procent) als zorgprofessionals (89 procent) vinden solidariteit in de zorg erg belangrijk. Toch vinden zowel zorgconsumenten (41procent) als zorgprofessionals (28 procent) het straffen van ongezond gedrag de beste manier om te bezuinigen in de zorg. In tegenstelling tot wat de zorgprofessionals (66 procent) verwachten, is slechts een minderheid van de zorgconsumenten (34 procent) bereid meer te betalen voor goede zorg voor zichzelf of anderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

16 oktober 2014

Die macht zit in de WMg verankerd... Theo Langejan van de NZa zei dan ook: "zorgverzekeraars kunnen eisen wat ze willen"...en de Tweede en Eerste Kamer hebben dit dan ook mogelijk gemaakt.

Top