Finance

NZa belooft rust aan DBC-front

NZa belooft rust aan DBC-front

Om rust en stabiliteit in de financieringssystematiek van ziekenhuizen te brengen hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DBC-Onderhoud besloten om komend jaar geen wijzingen in het DBC-pakket aan te brengen.

De NZa en DBC Onderhoud komen hiermee tegemoet aan een brede behoefte die in het veld leeft. De NVZ pleitte eerder dit jaar voor een zogenaamde 'frozen period '; een periode waarin geen grote wijzigingen in het systeem plaatsvinden die de zorgcontractering kunnen verstoren. De huidige stand van zaken maakt dit rustmoment ook mogelijk, laat DBC Onderhoud nu weten. Alleen noodzakelijke correcties zullen worden doorgevoerd.

Solide huis

Het terugbrengen van het aantal releases is mogelijk omdat de afgelopen jaren hard gewerkt is aan de verdere verfijning van het systeem. “Meerdere releases per jaar waren noodzakelijk om de nieuwe zorgproducten optimaal te laten aansluiten op de zorgpraktijk”, zegt bestuurder Chrit van Ewijk van DBC Onderhoud. “Samen met alle betrokkenen in het veld hebben we nu een huis gerealiseerd dat staat. We hebben een solide systeem van zorgprestaties waarmee ziekenhuizen hun zorg kunnen declareren.”

Dit betekent niet dat DBC Onderhoud van plan is om achterover te leunen. “De medische praktijk staat niet stil”, stelt Van Ewijk. “Ook in de komende tijd zal er nog behoefte zijn aan maatwerk, oplossingen voor nieuwe inzichten en ruimte voor innovatie. Meer rust - met name in de periode van onderhandelingen over zorgcontractering - maakt onderdeel uit van de door-ontwikkelagenda. Dat hebben we voor 2015 nu mogelijk gemaakt. We zijn volop bezig om het systeem verder te verbeteren, en werken al hard aan het pakket voor 2016. Daarover blijven we volop in gesprek met de sector. "

In november komt de laatste updaterelease voor het pakket van 2015 beschikbaar, de RZ15b.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

24 oktober 2014

Hij die oren heeft hore!

Zie hier alleen al het jargon waaruit blijkt vanuit welke denkwereld hier wordt geredeneerd: de maakbare wereld van indicatoren en protocollen waaruit de gedrochten van DBC's zijn ontstaan.

Naar een model vanuit de marketing uit de jaren 70, waar men dit "product-markt-combinaties" (PMC's) noemde, waar zelfs de marketing-wereld al lang afscheid van heeft genomen.

De bedoeling van PMC's was echter dat je een goede combinatie vond van een herkenbare markt (doelgroep van kopers) die vergelijkbare interesse hadden in je product. En dat je daarmee flexibel (!!!) optimaal je productontwikkeling en marketing kon blijven toesnijden op de wensen van je doelgroep.

Wat er bij de DBC's al in den beginne fout is gegaan, zelfs volgens het denken van de jaren 70, is dat zij niet gericht zijn op een doelgroep, laat staan op de behoeften van een doelgroep, maar veel te eng zijn gedefinieerd rondom een beperkte kwaal. En zoals wij inmiddels weer steeds beter weten is de mens meer dan zijn kwaal en ook niet alleen patiënt. Ten tweede is een DBC juist bedoeld om niet (!) flexibel te zijn.

Daarmee ben je elk contact kwijt geraakt tussen wat een professional meent dat vanuit haar/zijn eigen vakmanschap, overtuiging en ervaring goed is voor de zorgbehoevende mens en wat iemand die een DBC heeft bedacht toestaat met de bizarre afgeleide financiering en andere straffen en beloningen daaromheen, waar wij nu allemaal over struikelen.

Zo kom je op bizarre uitdrukkingen als “Meerdere releases per jaar waren noodzakelijk om de nieuwe zorgproducten optimaal te laten aansluiten op de zorgpraktijk”, zoals bestuurder Chrit van Ewijk van DBC Onderhoud zegt.

Dit jargon komt weer uit de ICT-wereld, waar je software-product-releases hebt. Alleen zijn die bedoeld om de functionaliteit van je product steeds te verbeteren. Gedacht vanuit de conceptie dat de wereld maakbaar is, waar zelfs steeds minder ICT-ers in geloven!

“Samen met alle betrokkenen in het veld hebben we nu een huis gerealiseerd dat staat. We hebben een solide systeem van zorgprestaties waarmee ziekenhuizen hun zorg kunnen declareren.” Aldus Chrit.

Ik denk dat steeds meer mensen inzien dat dit huis op instorten staat, omdat het gefundeerd is op drijfzand: de overtuiging dat DBC-sturing maatwerk kan bieden voor het welbevinden van mensen, terwijl de wereld in volledige turbulentie is en de veranderingen om je oren vliegen.

Rust aan het DBC-front? Ik hoop op het begin van het einde daarvan en wens ons dat allen toe.


Terug naar de essentie: de arts in contact met de zorgvrager: samen naar steeds beter!

Top