ACTUEEL

Actiz vraagt garanties voor ketens dementie

De overheveling van zorg van de AWBZ naar Zorgverzekeringswet mag geen gevolgen hebben voor de ketenzorg dementie. Actiz roept daarom zorgverzekeraars en zorgkantoren op om snel duidelijkheid te geven over de inkoop van ketens en hoe de tien miljoen euro die nu via de AWBZ wordt ingezet straks wordt opgevangen.

Actiz doet de oproep bij de presentatie van de onderzoeksresultaten naar dementieketens. Het onderzoek werd in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd.

Financieringsstromen

Momenteel zijn er in Nederland 84 ketens dementiezorg, allemaal zeer verschillend in samenstelling en grootte. Ze kosten in totaal ongeveer 55 miljoen euro. De inkomsten van de ketens komen voor veertig procent uit de opslagen voor intramurale en extramurale zorg, voor een kwart uit de NZa-beleidsregel Ketenzorg Dementie en voor twaalf procent uit advies-, instructie- en voorlichtingsfunctie van verpleegkundigen. De rest komt van gemeentes, provincies en overige financiers.

ActiZ vindt dat de lopende financieringsstromen in 2015 zo veel mogelijk hetzelfde moeten blijven. De branchevereniging roept het miniserie van VWS op om toe te zien dat er geen extra taakstelling voor de wijkverpleging ontstaat omdat niet alle middelen zijn overgeheveld naar de Zvw.

Duidelijkheid

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen daarin helpen door af te stemmen over de bijna tien miljoen euro die momenteel vanuit de intramurale zorg, dus AWBZ, wordt ingezet om de ketens dementie te financieren. ActiZ benadrukt dat zorgkantoren en zorgverzekeraars snel duidelijkheid moeten geven over de inkoop van de ketens dementie, zodat gemeentes en andere financiers weten wat ze moeten bijdragen. Zorgverzekeraars Nederland heeft toegezegd dat zij dit met haar leden gaat bespreken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top