ACTUEEL

Plasterk: risico op corruptie bij zorginkoop

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van decentralisaties voor de integriteit van gemeentebestuurders en ambtenaren. Volgens minister Plasterk brengen decentralisaties, zoals bijvoorbeeld in de zorg, ‘diverse potentiële risico’s’ met zich mee.

Dit schrijft Binnenlands Bestuur in haar recente editie. “Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van zorg door gemeenten. De belangen zijn enorm groot voor bedrijven in die sector en zij zullen zich dan ook op vele manieren zo goed mogelijk willen presenteren”, zo zegt minister Plasterk in een interview met het tijdschrift.

Omkoping

Tot nu toe lagen de integriteitsrisico’s vooral op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Door de decentralisaties die er aan komen, verschuiven die naar andere vlakken waaronder de zorg. Bovendien hebben gemeenten straks zeggenschap over veel meer geld. Aanbestedingen en verdeling van zorggelden brengen kwetsbaarheden met zich mee. Er is risico op omkoping, intimidatie, fraude en machtsmisbruik. Daarnaast moeten ambtenaren beducht zijn op burgers die hun ‘recht op zorg’ komen opeisen.

Bureau AEF deed het onderzoek in opdracht van zijn ministerie. Vanwege de risico’s die daaruit naar voren komen, gaf Plasterk opdracht voor een verdiepend onderzoek. De resultaten worden in december gepresenteerd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Annelies Hes

28 oktober 2014

Lekker op tijd als het nieuwe stelsel ingaat op 1 januari

Top